همایش بزرگداشت مقام علمی پروفسور مجتبی شمسی‌پور

همایش بزرگداشت مقام علمی پروفسور مجتبی شمسی‌پور
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰
دانشگاه رازی کرمانشاه

فراخوان همایش بزرگداشت پروفسور مجتبی شمسی پور

 

گزارش خبرنگار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه
از مراسم بزرگداشت پروفسور مجتبی شمسی پور
چهره ماندگار علم شیمی در دانشگاه رازی کرمانشاه