عزیزانی که تمایل به شرکت به صورت حضوری دارند می توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

سمنان،دانشگاه سمنان،دانشکده شیمی، طبقه همکف، سالن جلسات

 

لینک شرکت به صورت مجازی:

https://vc10.semnan.ac.ir/chem

passcode: chem2020