تقویم سمینارهای آینده و سال ۱۴۰۳ انجمن شیمی ایران

تقویم سمینارهای آینده انجمن شیمی ایران

در حال برنامه ریزی جهت برگزاری و در دست اقدام و در حال ثبت نام

Image

چهارمین مدرسه آموزش شیمی ویژه دانشجویان کارشناسی شیمی

تاریخ برگزاری:
١٢ الی ١٣ اردیبهشت ماه ۱۴۰٣
مکان برگزاری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دبیران علمی و اجرایی:
دکتر امیر حاتمی
دکتر محمد حسین کوثری
وبسایت همایش:
https://iasbs.ac.ir/~chem.school/

ادامه مطلب برگزار گردید-مورد حمایت انجمن
Image

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:
۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
مکان برگزاری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
رئیس :دکتر حسن زمانیان
دبیر : دکتر فرج الله مهنازاده
دبیر اجرایی: دکتر اسلام کاشی
وبسایت همایش:
https://icc22.conf.irost.ir/fa/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

چهارمین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه تبریز
(آنلاین و حضوری)

دبیر : دکتر  عبدالحسین ناصری

توسط کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

ادامه مطلب
Image

یازدهمین سمینار  بین المللی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۶ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی: دکتر امیرعباس متین
دبیر اجرایی: دکتر حسین هاشم پور

وبسایت همایش:
https://isce2024.azaruniv.ac.ir/

ادامه مطلب
Image

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مکان برگزاری: دانشگاه سمنان

دبیر علمی: دکتر فریده نبی زاده
دبیر اجرایی: دکتر مصطفی فضلی

وبسایت همایش:
https://iacc7.semnan.ac.ir/

ادامه مطلب
Image

نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه مراغه
دبیر علمی: دکتر مریم موسوی فر
دبیر اجرایی: دکتر رضا اباذری

وبسایت همایش:
https://9zcics.maragheh.ac.ir/fa/

ادامه مطلب
Image

پانزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه یزد

دبیرعلمی: دکتر محمد مظلوم اردکانی
دبیر اجرایی: دکتر حمیدرضا زارع
وبسایت همایش:
بزودی

ادامه مطلب
Image

بیست و چهارمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۲۹   الی ۳۰  آبان ماه ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه اصفهان
دبیر علمی:دکتر ناهید فرضی
دبیر اجرایی: دکتر حسن سبزیان

وبسایت همایش:
بزودی

ادامه مطلب
Image

بیست و هشتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۰ و ۱۲  بهمن ماه سال  ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر :  دکتر امیرحسن امیری

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

سی امین سمینار بین المللی شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    سال  ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر :  ----

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

بیست و سومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    سال  ۱۴۰۳

مکان برگزاری: دانشگاه قم

دبیر :  ----

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

دهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۴

مکان برگزاری: دانشگاه اراک

دبیر علمی:  دکتر مژگان زنده دل
دبیر اجرایی: دکتر محمدعلی بداغی فرد

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

دهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    پاییز  ۱۴۰۴

مکان برگزاری:
دانشگاه ارومیه

دبیر: ----

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

یازدهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری: سال ۱۴۰۵

مکان برگزاری: دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

دبیر اجرایی: دکتر محمد حسین فکری

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب

تقویم سمینارهای سال ۱۴۰۲ انجمن شیمی ایران

برگزار شدند

Image

چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

تاریخ برگزاری:۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مکان برگزاری: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رئیس کنگره :  دکتر حسن زمانیان
وبسایت همایش:      
https://ifstc2023.conf.irost.ir/fa/

ادامه مطلب برگزار گردید-مورد حمایت انجمن
Image

 همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی

تاریخ برگزاری:     ۶ و ۷ تیر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دبیر :  دکتر الهه مصدق

وبسایت همایش:
https://www.ics.ir/fa/news/detail/22343/

ادامه مطلب برگزار گردید-مورد حمایت انجمن
Image

سومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه تبریز


دبیر :  دکتر عبدالحسین ناصری
توسط کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران


ادامه مطلب برگزار گردید
Image

سومین مدرسه تابستانه دیاگنوپلاس

تاریخ برگزاری:     ۲۰ الی ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲

شرکت شتابدهنده دیاگنوپلاسوبسایت همایش:
https://diagnoplus.ir/

ادامه مطلب برگزار گردید-مورد حمایت انجمن
Image

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی

تاریخ برگزاری:    یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه کردستان

دبیر علمی:  دکتر سجاد محبی
دبیر اجرایی: دکتر روشن خوشنوازی

وبسایت همایش:
https://iicc22.conf.uok.ac.ir/fa/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

سومین مدرسه شیمی ویژه دانشجویان کارشناسی

تاریخ برگزاری:   یک لغایت ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
دبیر علمی:  دکتر امین عبدالهی
دبیر اجرایی: دکتر حسین مولوی
وبسایت همایش:     
https://iasbs.ac.ir/~chem.school/

ادامه مطلب برگزار گردید-مورد حمایت انجمن
Image

 هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه سمنان
دبیر کنفرانس: دکتر فرشاد ورامینیان
دبیر علمی:  دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی: دکتر کیانا پیوندی

وبسایت همایش:     
https://izc8-2.semnan.ac.ir/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه بین المللی قزوین
دبیر  علمی:  دکتر محمدرضا خانمحمدی
دبیر اجرایی: دکتر مجید سلیمانی
وبسایت همایش: 
https://www.ics.ir/fa/news/detail/22320/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه قم

دبیر  علمی: دکتر مصطفی کیامهر
دبیر اجرایی:دکتر محمود زارعی
وبسایت همایش:      
https://occ2023.qom.ac.ir/Home/Index

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

پنجمین مدرسه زمستانه کمومتریکس

تاریخ برگزاری: ۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
دبیر: دکتر هادی پرستار
دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

وبسایت همایش:
http://wsc.ch.sharif.edu/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

چهارمین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

تاریخ برگزاری:  ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف


وبسایت همایش:
http://tccw.ch.sharif.edu/


ادامه مطلب برگزار گردید
Image

وبینار اولین سمپوزیوم ملی مسیر صنعت

تاریخ برگزاری:  ۲ اسفند ماه الی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی کشور
تلگرام:
@chemistry_lorestan
شماره تماس:
 ۰۹۳۳۸۸۶۲۷۵۰

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری: ۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر: دکتر حسین غفوری
دبیر علمی: دکتر علی ملکی
دبیر اجرایی: دکتر افسانه ملاحسینی

وبسایت  همایش : http://icc2024.iust.ac.ir/

ادامه مطلب برگزار گردید