تقویم سمینارهای آینده(سال ۱۴۰۲) انجمن شیمی ایران

تقویم سمینارهای سال ۱۴۰۲ انجمن شیمی ایران

در حال برنامه ریزی جهت برگزاری و در دست اقدام

Image

چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

تاریخ برگزاری:۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مکان برگزاری: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رئیس کنگره :  دکتر حسن زمانیان
وبسایت همایش:      
https://ifstc2023.conf.irost.ir/fa/

ادامه مطلب برگزار گردید
Image

 همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی

تاریخ برگزاری:     ۶ و ۷ تیر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دبیر :  دکتر الهه مصدق

وبسایت همایش:
https://www.ics.ir/fa/news/detail/22343/

ادامه مطلب
Image

سومین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه کردستان


دبیر :  دکتر عبدالحسین ناصری
توسط کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران


ادامه مطلب
Image

سومین مدرسه تابستانه دیاگنوپلاس

تاریخ برگزاری:     ۲۰ الی ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲

شرکت شتابدهنده دیاگنوپلاسوبسایت همایش:
https://diagnoplus.ir/

ادامه مطلب
Image

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی انجمن شیمی

تاریخ برگزاری:    یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه کردستان

دبیر علمی:  دکتر سجاد محبی
دبیر اجرایی: دکتر روشن خوشنوازی

وبسایت همایش:
https://iicc22.conf.uok.ac.ir/fa/

ادامه مطلب
Image

 هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:   ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه سمنان

دبیر علمی:  دکتر علیرضا اصغری
دبیر اجرایی: دکتر کیانا پیوندی

وبسایت همایش:     
https://izc8.semnan.ac.ir/

ادامه مطلب
Image

نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه بین المللی قزوین

دبیر :  دکتر محمدرضا خانمحمدی
وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه قم

دبیر  علمی: دکتر مصطفی کیامهر
دبیر اجرایی:دکتر محمود زارعی
وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

چهارمین سمینار  کاتالیست انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    سال  ۱۴۰۲
مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر :  ---

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

سی امین سمینار بین المللی شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    سال  ۱۴۰۳
مکان برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر :  ----

وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب
Image

بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری:    سال  ۱۴۰۳
مکان برگزاری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
دبیر :  ----


وبسایت همایش:       بزودی

ادامه مطلب