به دلیل اختلال پیش آمده در سیستم شبکه اینترنتی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت این وبینار در روز یکشنبه  ۱۱  دی ماه برگزار میگردد.

 

لینک ورود به وبینار:

https://meetingvc.iust.ac.ir/ri9h3urgd8d1/