برگزاری دوره های تخصصی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 

با سلا م و احترام،

به اطلاع می رساند، دپارتمان شیمی و آنالیز دستگاهی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره های زیر را برگزار می نماید:

آنالیز دستگاهی ) GC-HPLC)

طیف سنجی جرمی ) GC-MS )

کارگاه روش های محلول سازی

کارگاه آماده سازی نمونه

کارگاه تخمین عدم قطعیت

 

توجه :

اعضای محترم انجمن شیمی با ارائه کارت عضویت از ۱۵ % تخفیف ویژه برخوردار می شوند.

دوره های ذکر شده هر فصل در این مرکز آموزشی برگزار می گردد .

گواهی پایان دوره مربوط به کارگاه آموزشی برای افرادی صادر میشود که به صورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی :

وبسایت       www.sctae.net :

شماره های تماس۰ ۲۱-۶۷۶۴۱۹۹۹ :