مطابق روال هر سال به مناسبت هفته پژوهش مسابقه طراحی و ساخت موشک های آبی برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به تارنمای:

https://shiraz.iau.ir/chpp/fa/page/436

 

با قوانین برگزاری مسابقه آشنا شده و برای حضور در مسابقه ثبت نام نمایند.

 

https://shiraz.iau.ir/chpp/fa/news/264/