انتخاب انجمن شیمی ایران به عنوان انجمن برتر

در شاخه علوم پایه

در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران,فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال 1401

 

در این مراسم تجلیل از برترین پژوهشگران و فناوران، از ۳۱ پژوهشگر و ۱۸ فناور تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده با حضور دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر خیرالدین معاون فناوری و دکتر صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم فناوران در ۵ بخش "فناور برتر دانشگاهی"، "فناور برتر پارکی (مستقر در پارک‌های علم و فناوری) "، "فناور برتر مرکز رشدی (مستقر در مراکز رشد)"، "فناور برتر دانشجویی" و "فناور برتر دستگاهی" (فناوران دستگاه‌های دیگر) معرفی شدند.

همچنین پژوهشگران برتر از دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم و دستگاه‌های دیگر، نشریات برگزیده و انجمن علمی برگزیده نیز تعیین و تقدیر شدند.

معرفی برترین اعضای هیات علمی در ارتباط با صنعت، استانداران برتر حامی فناوری نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره بوده است.

همچنین استانداران و رؤسای دانشگاه‌های حامی پژوهش و فناوری نیز تقدیر شدند.

جهت مشاهده کامل خبر کلیک فرمایید.