با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند بر پایۀ گزارش سال 2022 میلادی ِمؤسسۀ «کلاریویت آنالیتیکس» دربارۀ «پژوهشگران پراستناد» جهان، 12 پژوهشگر وابسته به مؤسسه‌های ایرانی از تأثیرگذارترین‌ها در پیشرفت علوم شناسایی شده‌اند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، «مؤسسۀ کلاریویت آنالیتیکس» در سال 2022 نام نزدیک به هفت هزار پژوهشگر را در 21 زمینۀ علمی در فهرست پژوهشگران پراستناد جای داده است. این پژوهشگران نمایندۀ نزدیک به 70 کشور جهان هستند. پیرامون چهار هزار پژوهشگر در زمینه‌های علمی ویژه و بیش از سه هزار پژوهشگر در میان‌رشته دسته‌بندی شده‌اند.

برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، مقاله‌های پراستناد در نشریه‌های نمایه شدۀ «وب آو ساینس» در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی در یک دهۀ گذشته (از 2011 تا 2021 میلادی) پیمایش شده‌اند. مقاله‌های پراستناد آنهایی هستند که بیشترین استناد را در زمینه‌های علمی خود می‌گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخص‌های اساسی علم» (ای. اس. آی.) می‌آیند. پژوهشگرانی که مقالۀ پراستناد دارند، پژوهشگران تأثیرگذار به‌شمار می‌روند و آنهایی که نامشان با فراوانی بیشتری می‌آید، تأثیرگذارتر هستند. از این رو، پژوهشگران بر پایۀ شمار مقاله‌های پراستنادشان رتبه‌بندی و آنهایی که در یک درصد نخست جای گرفته‌اند، به‌عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می‌شوند. برای رعایت انصاف، در روش‌شناسی این فهرست، نام پژوهشگرانی که به شکل افراطی دارای آمار خوداستنادی هستند کنار گذاشته می‌شوند.

در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران پراستناد، 15 پژوهشگر از مؤسسه‌های ایرانی بودند، ولی در ویرایش 2022، 12 پژوهشگر با وابستگی سازمانی مؤسسه‌های ایرانی در این فهرست جای گرفته‌اند. نام پژوهشگران پراستناد وابسته به مؤسسه‌های ایرانی به همراه زمینۀ علمی، وابستگی سازمانی نخست، و وابستگی سازمانی دوم آنها (اگر داشته باشند) در جدول زیر آمده است (ترتیب بر پایۀ الفبایی نام خانوادگی انگلیسی پژوهشگران).

فهرست پژوهشگران پراستناد سال 2022 میلادی 6938 پژوهشگر را در بر دارد که پیشگام تأثیرگذاری در زمینه‌های علمی خود هستند. پیرامون 40 درصد از فهرست پژوهشگران پراستناد سال 2022 میلادی وابستگی سازمانی یکی از مؤسسه‌های آمریکا را دارند (2764 پژوهشگر). چین با 1169 پژوهشگر در جایگاه دوم است، و کشورهای انگلستان (579 پژوهشگر)، آلمان (369 پژوهشگر)، و استرالیا (337 پژوهشگر) نیز در جایگاه‌های بعدی هستند. «دانشگاه هاروارد» با 233 پژوهشگر پرتکرارترین مؤسسه در فهرست 2022 است. پژوهشگرانی که لغزشی در وابستگی سازمانی آنها رخ داده است، می‌توانند به پیوند recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2022 سر بزنند و آن را گوشزد کنند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR  در دسترس همگان است.

 

با آرزوی بهروزی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)