دومین دوره جایزه دکتر محمدرضا سعیـدی

به پاس خدمات علمی و دانشگاهی دکتر محمدرضا سعیدی استاد فقید دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت خانواده استاد فقید و همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن شیمی ایران، دومین دوره “جایزه دکتر محمدرضا سعیدی “ به منظور حمایت و پشتیبانی از دانشجویان برجسته دکترای شیمی، برگزار می‌شود.

این جایزه در سال ۱۴۰۱ به دو دانشجوی دکتری شیمی برگزیده (یک نفر از میان دانشجویان دکتری شیمی آلی کل کشور و یک نفر از میان دانشجویان دکتری کلیه گرایش‌های شیمی دانشگاه صنعتی شریف) که آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشند، اعطا می شود.  برای سال ۱۴۰۱ ، مبلغ هر یک از جوایز، ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است

برای ورود به مرحله داوری، لازم است مدارک و مستندات زیر تا تاریخ ۱۰ / ۶/ ۱۴۰۱ به آدرس saidi_award@sharif.edu ارسال شود.

  • اعلام نامزدی دانشجو بوسیله استاد راهنما در قالب یک توصیه نامه
  • یک رزومه شامل اطلاعات مقطع تحصیلی فعلی و مقاطع گذشته (دانشگاه محل تحصیل، سال آغاز و پایان، معدل) انتشارات به تفکیک کنفرانس و ژورنال؛ سایر دستاوردهای علمی، حرفه ای و داوطلبان ( نیازی به مستندات نیست، ولی لازم است در نامه اعلام نامزدی به تفکیک و اختصار به آنها اشاره شود.)
  • نام، نشانی و اطلاعات تماس دو عضو هیئت علمی دیگر که بتوانند حامی نامزدی دانشجو باشند.

 

https://news.sharif.edu/fa/w/

 

معرفی برندگان و نفرات برگزیده و برجسته دکتری شیمی

برگزیده بعنوان نام و نام خانوادگی دانشگاه
نفر اول نوید حبیبی صنعتی شریف گروه پژوهشی دکتر علی پور جوادی
نفر دوم افسانه اروجی صنعتی شریف گروه پژوهشی دکتر  محمدرضا هرمزی نژاد

 

لینک :     https://news.sharif.edu/fa/article/7942185