"تبریک و دست مریزاد"  با سلام و دعای خیر، احتراما انتخاب شایسته شیمیدان برجسته، خوشنام و اثربخش ملی و فراملی کشورمان جناب آقای پروفسور علیرضا قاسم پور  را به عنوان  استاد نمونه کشوری، خدمت این استاد گرامی و بزرگوار، خانواده ی محترم ایشان، شاگردان و ارادتمندان، دانشگاهیان فرهیخته دانشگاه شهید بهشتی و جامعه علمی به ویژه جامعه شیمی کشور تبریک عرض می نماییم. بر هیچ یک از شیمیدان های پیشگام و پیشتاز کشور پوشیده نیست که این استاد شایسته، شیمیدان برجسته، فرهیخته، اخلاقمدار، متواضع، پرتلاش چه خدمات ارزشمندی به جامعه علمی، به ویژه جامعه علمی شیمی کشور عزیزمان ایران کرده و می کنند. نام نیک این استاد فرهیخته در سپهر علم و فرهیختگی همچون خورشید می درخشد و سند افتخاری در تاریخ علم شیمی کشور می باشد. این انتخاب شایسته را می ستاییم  .
دبیرخانه انجمن شیمی ایران