سخنرانان میهمان بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

سخنرانان میهمان بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران
۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سخنرانان کلیدی

سخنرانان مدعو