به استحضار اساتید، دانشجویان، صنعتگران و محققان عزیز می رساند دبیرخانه اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم پایه در نظر دارد "طرح های تحقیقاتی، صنعتی، دانشگاهی" را که با موفقیت خاتمه یافته  است را در غرفه مجازی کنفرانس به  نمایش بگذارد. به همین منظور دعوت می شود با ارسال یک نسخه از گواهی طرح خود به دبیرخانه کنفرانس در این فراخوان شرکت نمایید.
لازم به ذکر است در اختتامیه کنفرانس ضمن ارائه گواهی معتبر از نفرات منتخب تقدیر به عمل خواهد آمد.
با احترام
کمیته اجرایی کنفرانس

وب‌سایت:      https://www.arbs2022.ir

کانال تلگرام:     @Phy_Chem_Mat_2022_CRBS