گفتگوی آزاد با فعالان غذا و   دارو

میهمان هفته:  آقای دکتر هادی پرستار شهری

عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

حوزه فعالیت: کمومتریکس در صنعت غذا و دارو

چهارشنبه ساعت ٢٢

 www.instagram.com/hands.on.live