کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران جزء مهم ترین رویدادهای شیمی در ایران است. از سال ۱۳۷۰ که اولین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران برگزار شد،  این کنفرانس در یکی از دانشگاههای ایران با حمایت انجمن شیمی ایران برگزار شده است و محققان، شیمی دانان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخلی و خارجی دستاوردهای خود در زمینه های مختلف مربوط به شیمی فیزیک را در آن ارائه داده اند.  در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان افتخار دارد تا بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران را در دی ماه برگزار نماید. امید است مثل همیشه برگزاری این کنفرانس بستر مناسبی برای اعتلای دانش شیمی در سطح کشور باشد.

website: https://physchem23.uk.ac.ir/

محورهای کنفرانس:

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران به منظور آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران شیمی فیزیک کشور  با آخرین دستاوردهای علمی گسترش و تقویت علمی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی در زمینه های زیر برگزار می شود:

 • ترمودینامیک شیمیایی
 • سینتیک شیمیایی
 • ترمودینامیک آماری
 • شیمی کوانتومی
 • طیف سنجی مولکولی
 • الکتروشیمی
 • شیمی سطح و حالت جامد
 • شیمی محاسباتی
 • شیمی فیزیک کاربردی
 • نانو شیمی فیزیک
 • شیمی فیزیک زیستی
 • مهندسی شیمی
 • آموزش شیمی

 

آدرس دبیرخانه:

کرمان-بزرگراه امام خمینی-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنرکرمان-بخش شیمی

ایمیل:  physchem23@conf.uk.ac.ir

واتساپ:  ۰​۹۱۷۳۱۶۵۱۰۶

تلفن دبیرخانه: ۰​۳۴۳۱۳۲۲۱۲۶ ​