سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده۲-جلسه دوم

سلسله وبینارهای شیمی ایران گذشته، حال، آینده۲-جلسه دوم
یکشنبه ۱۴ شهریور ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۸
باحضور: پروفسور عیسی یاوری
میزبان: دکتر بابک مختاری

سلسله وبینارهای:
«شیمی ایران گذشته، حال، آینده»

یکشنبه، ۱۴  شهریور ماه ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۸
برگزار کنندگان: گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز  و  انجمن شیمی ایران

رشته شیمی در دوره حیات علمی نوین ایران، نقشی بزرگ و انگیزاننده داشته و اگر بگوییم این رشته  پیشران نوزایی علمی ایران بوده است؛ سخن گزافی نگفته ایم. این مهم که با انجام پژوهش های هدفمند و و انتشار منظم و منسجم دستاوردهای این پژوهش ها در معتبرترین مجلات بین المللی  و همچنین تربیت پژوهشگران شاخص در این رشته حاصل شد سبب ایجاد و تقویت روحیه خودباوری در بین پژوهشگران سایر رشته ها و زمینه ساز جنبش نوزایی علمی ایران گردید.
واکاوی علل و عوامل این پیشرفت ها و بررسی مشکلات و ناکامی ها و توصیه هایی برای آینده اثربخش تر رشته شیمی، از اهداف اصلی برنامه "سلسله وبینارهای شیمی ایران؛ گذشته، حال، آینده" است ضمن اینکه در این برنامه با زندگی علمی نسل های مختلف شیمیدانان ایران آشنا خواهیم شد. امید داریم سیاست گذاران،برنامه ریزان علمی و مجریان حوزه های علمی و فناوری کشور با استفاده از نتایج این مباحث درک بهتری از علم و پیشرفت علمی پیدا کرده و در برنامه های آینده ی خود از آن استفاده نمایند.

سایر اهداف :
۱-تدوین تاریخ شفاهی شیمی ایران
۲-آشنایی با زندگی علمی استادان شیمی ایران
۳-ایجاد انگیزه در دانشجویان و دانش آموختگان شیمی ایران  
۴-فراهم آوردن زمینه گفتگو بین نسل های مختلف شیمی ایران
۵-شبکه سازی بین شیمیدانان ایران
۶-تاثیر گذاری بیشتر جامعه شیمی ایران بر روند ها و سیاست گذاری های علمی و فناوری کشور

  • لینک ورود به وبینار:
    https://www.skyroom.online/ch/saco/chemistrywebinar
با حضور: پروفسور عیسی یاوری
میزبان: دکتر بابک مختاری
لینک ورود به وبینار