به پاس خدمات علمی و دانشگاهی دکتر محمدرضا سعیدی استاد فقید دانشگاه صنعتی شریف، خانواده استاد فقید با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن شیمی ایران، به منظور حمایت و پشتیبانی از دانشجویان برجسته دکترای شیمی، جایزه ای به نام ( جایزه دکتر محمدرضا سعیدی ) اعطا می کند.

مهلت ارسال مدارک: ۲۰  شهریور ماه  ۱۴۰۰

 

معرفی برندگان و نفرات برگزیده و برجسته دکتری شیمی

برگزیده بعنوان نام و نام خانوادگی دانشگاه
نفر اول حمزه حسنکی ویسی تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
نفر دوم هرمز خسروی خواجه نصیرالدین طوسی
نفر سوم محمد حافظی صنعتی شریف
نفر چهارم مرتضی حسنی صنعتی شریف