با سلام و احترام 

مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۱۷ الی ۲۵  آذرماه به صورت مجازی با حضور Prof.  Frank Jensen و شش سخنران مدعو داخلی برگزار می‌شود.

هزینه ثبت نام ۷۰ هزار تومان بوده که عواید حاصل از آن جهت مبارزه با گسترس ویروس کرونا هزینه خواهد شد.

 

 مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر ۱۳۹۹

 

 اطلاعات ثبت نام از طریقwww.tccw.ir  :

 

"کمیته اجرایی مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی دانشگاه صنعتی شریف":   @tccwmeeting