با یاری خداوند بزرگ دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن شیمی ایران چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریور 1391 در دانشکده شیمی (تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی) برگزار می کند. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه استادان، دانشجویان و محققین، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی جهت شرکت در این گردهمایی علمی دعوت به عمل می آورد.