دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان در نظر دارد تا با استعانت از پروردگار متعال و با همکاری انجمن بلورشناسی و کانی ­شناسی ایران بمنظور تبادل، هم­ افزایی و ارائه یافته ­های علمی و پژوهشی دانش بلورشناسی و کانی شناسی، بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران را در بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار نماید. از این ­رو از کلیه اساتید محترم، دانش­ پژوهان، صاحبان­ اندیشه و دانشجویان علاقه­ مند دعوت به عمل می آید تا با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در برگزاری هرچه پربارتر این همایش یاری نمایند.

دکتر قاسم قربانـی - دبیر علمی همایش

دکتر نادر تقـی پور- دبیر اجرایـی همایش

محورهای همایش:

ژئوشیمی و کانی ها و سنگ ها

بلورشناسی و کانی شناسی صنعتی

کانی شناسی، ساختار و کاربردهای کانی ها

کانی شناسی پزشکی

رشد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی بلورها

گوهرشناسی، زمین شناسی و زمین شیمی گوهرها

 روش های تجربی در پراش پرتو ایکس، الکترون و نوترون

 سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی

تاریخ های مهم:

شروع ثبت نام شرکت در همایش : ۱ شهریور ۱۳۹۴

پایان ثبت نام شرکت در همایش: ۲۰ دی ۱۳۹۴

شروع پذیرش مقالات: ۱ شهریور ۱۳۹۴

پایان پذیرش مقالات: ۳۰ آذر ۱۳۹۴

اعلام نتایج داوری: ۱۵ دی ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری همایش: ۷ بهمن ۱۳۹۴

اختتامیه همایش: ۸ بهمن ۱۳۹۴

آدرس دبیرخانه همایش:

دامغان- میدان دانشگاه- دانشگاه دامغان- دانشکده علوم زمین

تلفن تماس-دفتـــــــر دبیرخانـــــه:   02335220224

تلفن پشتیبانی-مهــندس توکلــی:   02335220169

تلفن تماس ضروری-دکتر تقی پور:  09133409359

تلفن تماس ضروری-دکتر قربانـی:  09128322758

وبسایت همایش:  www.scm23.du.ac.ir