چندرسانه‌ای

background

فیلم وبینار سلسله نشست های شیمی: نشست هجدهم-وبینار کاربرد شیمی در هوافضا

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور: جناب آقای هادی رضایی وحیدیان

ویدئوها


سمینارهای شیمی آلی


سمینارهای شیمی تجزیه


سمینارهای شیمی فیزیک


سمینارهای شیمی معدنی


سمینارهای الکتروشیمی


سمینارهای شیمی و محیط زیست


کنگره های شیمی


سمینارهای شیمی کاربردی


سمینارهای کمومتریکس


سمینارهای زئولیت


سمینارهای آموزش شیمی


سمینارهای کاتالیست


جلسات انجمن شیمی


وبینارهای انجمن شیمی