چندرسانه‌ای

background

فیلم وبینار آشنایی با محققان پراستناد دو درصد برتر دنیا

شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۵
با حضور : سرکار خانم فاطمه صدیقی
اختتامیه سال جهانی علوم پایه

ویدئوها


سمینارهای شیمی آلی


سمینارهای شیمی تجزیه


سمینارهای شیمی فیزیک


سمینارهای شیمی معدنی


سمینارهای الکتروشیمی


سمینارهای شیمی و محیط زیست


کنگره های شیمی


سمینارهای شیمی کاربردی


سمینارهای کمومتریکس


سمینارهای زئولیت


سمینارهای آموزش شیمی


سمینارهای کاتالیست


جلسات انجمن شیمی


وبینارهای انجمن شیمی