چندرسانه‌ای

background

فیلم وبینار آشنایی با فرایندهای نوین پالایش مجدد روغن های صنعتی

سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶
با حضور : جناب آقای دکتر مسعود حکیم داود
جشنواره پژوهش سال ۱۴۰۱

ویدئوها


سمینارهای شیمی آلی


سمینارهای شیمی تجزیه


سمینارهای شیمی فیزیک


سمینارهای شیمی معدنی


سمینارهای الکتروشیمی


سمینارهای شیمی و محیط زیست


کنگره های شیمی


سمینارهای شیمی کاربردی


سمینارهای کمومتریکس


سمینارهای زئولیت


سمینارهای آموزش شیمی


سمینارهای کاتالیست


جلسات انجمن شیمی


وبینارهای انجمن شیمی