جهت دریافت تقویم سمینارهای انجمن شیمی ایران اینجا را کلیک نمایید.

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۹۹۱۳

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران
۲۷-۵۲ تیر سال ۹۹
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس و دبیرعلمی:

دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرایی:

دکتر امیرعباس متین

Website:

فارسی: Icc21.azaruniv.ac.ir

انگلیسی:Icc21e.azaruniv.ac.ir

E-mail:21chemistrycongress@gmail.com

چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران سال ۹۹ دانشگاه مازندران دکتر رضا اوجانی متعاقبا اعلام خواهد شد