تقویم سمینارهای آینده انجمن شیمی ایران

تقویم آینده سمینارهای انجمن شیمی ایران

 

عنوان سمینار

زمان برگزاری

محل برگزاری

دبیرسمینار

URL

در سال ۱۳۹۹

نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۱ و ۲۲ خرداد ماه سال ۹۹

دانشگاه تهران

(آنلاین)

دکتر هادی اکبرزاده

Website: http://conference.olgou.ir/

E-mail: conference@olgou.ir

تلفن:

   ۸۸۳۵۲۰۸۰۲۱ ۰  و   ۷۱۸۸۳۵۲۰۲۱ ۰

دورنگار:

۸۸۶۳۴۰۰۸ ۲۱۰

اولین سمپوزیوم کمومتریکس انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۰ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ 

دانشگاه تبریز

(آنلاین)

دکتر عبدالحسین ناصری website: https://ics-1st.tabrizu.ac.ir/fa

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۱ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹  پژوهشگاه دانش های بنیادی

رئیس کنفرانس:

دکتر مهدی صادقی

دبیرعلمی:

دکتر کاوه کاووسی

دبیراجرایی:

دکتر چنگیز اصلاحچی

Website: https://icb9.ibis.org.ir/

E-mail: icb9@ibis.org.ir

تلفن:

۰۲۱۲۴۵۰۹۶۴۰

 1th Better Future by Chemistry International Webinar

به صورت مجازی

برگزارگردید

سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ --- ---

لینک دسترسی :

https://meet.kntu.ac.ir/en/yv7-ef2-fpl

کد دسترسی و ورود به اتاق: 364011

هشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها (ICNS8)

مورد حمایت انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۲۸  الی ۳۰ آبان ۹۹ دانشگاه صنعتی شریف دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

Website: http://icns8.sharif.ir/

E-mail: icns8.sharif@gmail.com

icns8@sharif.ir

تلفن:

۰۲۱۶۶۱۶۴۱۱۸

وبینار چرخه عمر شرکت و تحلیل تله بنیانگذار

به صورت مجازی

برگزارگردید

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹  دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بابک مختاری https://www.ics.ir/News/Detail/19619/

وبینار The Principle of Parsimony

به صورت مجازی برگزار می گردد

۱۱ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۵ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف دکتر حمید عبدالهی

لینک اتاق مجازی این برنامه:

https://Vc.sharif.edu/ch/ch-stu

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

به صورت مجازی

برگزارگردید

۱۲ آذر ۱۳۹۹

ساعت ۳ بعد از ظهر

دانشگاه صنعتی شریف Prof. Wonyong Choi

لینک اتاق مجازی این برنامه:

https://vc.sharif.edu/ch/physics-colloquium

یازدهمین کنفرانس دوسالانه آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

به صورت مجازی

برگزارگردید

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

رئیس کنفرانس: دکتر شهرام عروف زاد

دبیر کنفرانس: دکتر سیدمحسن موسوی

دبیر علمی: دکتر مهشید گلستانه

دبیر اجرایی: دکتر زکیه اکرمی

Websitehttp://icec11.cfu.ac.ir/

E-mail: icec11@cfu.ac.ir

لینک شرکت در کنفرانس:

https://www.skyroom.online/ch/sh.110/icec11

تلفن: ۰۳۱۳۷۸۰۵۷۰۰

۰۹۰۱۹۵۰۳۳۷۶

۰۹۳۰۲۶۸۷۶۳۹

مدرسه زمستانه شیمی محاسباتی ونهمین کارگاه شیمی نظری و محاسباتی

به صورت مجازی برگزار

می گردد

۱۷ الی ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مجتبی باقرزاده

دکتر سیروس جمالی

دکتر افشین شفیعی

دکتر زهرا جمشیدی

Website: http://www.tccw.ir/

 

سومین مدرسه زمستانه کمومتریکس

به صورت مجازی برگزار

می گردد

بهمن ماه ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شریف کمیته کمومتریکس انجمن شیمی به زودی اعلام خواهد شد
بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران به دلیل شرایط فعلی به سال آینده موکول گردید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رئیس و دبیر علمی: دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرایی: دکتر امیرعباس متین

Website:

فارسی: Icc21.azaruniv.ac.ir

انگلیسی:Icc21e.azaruniv.ac.ir

E-mail:21chemistrycongress@gmail.com

تلفن:

  ۰۹۹۲۸۸۴۰۶۴۵  ،   ۰۴۱۳۱۴۵۲۰۸۲

دورنگار:

۰۴۱۳۴۳۲۷۵۴۱

هفتمین کنفرانس  زئولیت انجمن شیمی ایران

تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد

به دلیل شرایط فعلی به سال آینده موکول گردید پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیر علمی: دکتر علی اکبر طرلانی

دبیر اجرایی: دکتر هانی صیاحی

Website:

فارسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=1

انگلیسی: http://izc7.ccerci.ac.ir/?se=3

E-mail:IZC7@ccerci.ac.ir

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۸۷۸۷۰

دورنگار: ۰۲۱۴۴۷۸۷۷۸۰

چهاردهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد

---- دانشگاه مازندران دکتر رضا اوجانی متعاقبا اعلام خواهد شد
پنجمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ---- دانشگاه خوارزمی ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست وهفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ---- دانشگاه ایلام ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران ---- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

دبیرعلمی:

دکتر نجم الدین عزیزی

دبیراجرایی:

دکتر سلمان طاهری

متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و سومین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ---- دانشگاه علم و صنعت دکتر موسوی خوشدل متعاقبا اعلام خواهد شد

در سالهای آینده

بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و چهارمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
ششمین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و هشتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه تهران ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
هشتمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۰ دانشگاه حکیم سبزواری ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و پنجمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دامغان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
سی امین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه شهیدباهنر کرمان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
بیست و دومین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه اصفهان ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
نهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف ---- متعاقبا اعلام خواهد شد
دهمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران سال ۱۴۰۲ دانشگاه اراک ---- متعاقبا اعلام خواهد شد