چاپ مقاله نانوساختارهای غیر فلزی به عنوان کاتالیست در مجله Green Chemistry ۲۰ دی ۱۴۰۰

چاپ مقاله نانوساختارهای غیر فلزی به عنوان کاتالیست در مجله Green Chemistry

توسط دکتر صادق رستم نیا و دکترمحمد رضا نعیمی جمال-دکتر بهنام قلیپور-دکترسلمان شجاعی - دکترنسرین نوروزی

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار ۰۹ آذر ۱۳۹۹

وبینار نقش فوتو (الکترو) کاتالیست ها در محیط زیست و انرژی پایدار

چهارشنبه ۱۲ آذر ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر
سخنران: Prof. Wonyong Choi
برگزار گردید

اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

اعلام کارگاه های آموزشی همزمان بابرگزاری دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۱۰ آذر ۱۳۹۸

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی

اولین فراخوان دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۲ آبان ۱۳۹۸

اولین فراخوان دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۳۰ بهمن ماه الی ۱ اسفند ۱۳۹۸
دانشگاه خوارزمی