با سلام

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، با توجه به درخواست‌های مکرر مهلت ارسال مقالات تا ساعت   ۲۴ روز جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ تمدید شد. لذا از علاقه‌مندان محترم دعوت می‌شود یافته‌های با ارزش پژوهشی خود را در این کنفرانس ارائه نمایند. مقالات علمی به صورت چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقاله کامل فارسی، مقاله کامل انگلیسی قابل ارائه می‌باشد. الگوی مقالات در سایت کنفرانس و کانال تلگرامی قابل دسترسی است.

طبق توافق و هماهنگی با تعدادی از مجلات معتبر علمی-پژوهشی و ISI ، مقالات منتخب کنفرانس در این مجلات به چاپ خواهد رسید.

  •  مجله نانو مواد دانشگاه آزاد شاهرود(علمی پژوهشی, ISC):    http://nm.iau-shahrood.ac.ir/
  • Iranian journal of catalysis  (ISI): http://ijc.iaush.ac.ir/
  • Nanochemistry Research (علمی پژوهشی, ISC): http://www.nanochemres.org/
  • Journal of Water and Environmental Nanotechnology (علمی پژوهشی, ISC): http://jwent.net/
  • Asian Journal of Nanoscience and Materials:  http://www.ajnanomat.com
  • Asian Journal of Green Chemistry:  http://ajgreenchem.com
  • Chemical Methodologies: http://chemmethod.com
  • Communications in Catalysis: http://cic.azaruniv.ac.ir/

 

دبیر کنفرانس:  جناب آقای پروفسور علی رمضانی

مهلت ارسال مقالات :        ۹۷/۴/۱۵

نتایج داوری مقالات حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت مقالات اعلام خواهد شد.

وبسایت کنفرانس: http://conf.isc.gov.ir/Catalyst97