برنامه‌ها و رویدادها

گردهمایی‌ها (همایش‌ها و سمینار‌ها)


حق ثبت نام انجمن شیمی در یازدهمین سمینار بین المللی شیمی ومحیط زیست انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی در یازدهمین سمینار بین المللی شیمی ومحیط زیست انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."

حق ثبت نام انجمن در نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن در نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."

حق ثبت نام انجمن شیمی دربیست ودومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی دربیست ودومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."


کارگاه‌هاسایر خدمات