برنامه‌ها و رویدادها

گردهمایی‌ها (همایش‌ها و سمینار‌ها)


حق ثبت نام انجمن شیمی در بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی در بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."

حق ثبت نام انجمن شیمی در نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی در نهمین سمینار دوسالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."

حق ثبت نام انجمن شیمی در هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی در هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."

حق ثبت نام انجمن شیمی در بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
حق ثبت نام انجمن شیمی در بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

لطفا متن پایین پوستر را نیز حتما مطالعه بفرمایید.
"پس از واریز وجه، جهت دریافت گواهی به پروفایل خود در صفحه پیشخوان(گواهی نامه ها) مراجعه فرمایید."


کارگاه‌هاسایر خدمات