کسب مجوز تولید انبوه کیت تشخیص کووید-۱۹ با دقت بالای ۹۵ درصد و زمان پاسخگویی کمتر از ۱۵دقیقه! توسط جمعی از دانشمندان و شیمیدانهای برجسته، دانش آموختگان و دانشجویان کشورمان تحت هدایت هوشمندانه و عالمانه «جناب آقای پروفسور عباس افخمی، خانم پروفسور طیبه مدرکیان و جناب آقای دکتر حسن باقری»، تبریک و دستمریزاد

لازم به ذکر است این کیت در حال حاضر یکی از سریعترین و دقیق ترین کیت های موجود است و از لحاظ قیمت قابل مقایسه با هیچ یک از کیت های موجود نیست ؛ لذا شایسته است این موفقیت بزرگ را به اساتید گرانقدر مذکور، شیمیدانها، شیمی پژوهان، شیمی آموزان و به ویژه پرسنل شرکت فرین بهبود تبریک گفته و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون داشته باشیم.

انجمن شیمی ایران به وجود ذی جود شما عزیزان می بالد و افتخار می کند.