میهمانان خارجی سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس

 

پروفسور آلخاندرو اولیویری (Alejandro Olivieri) استاد تمام دانشگاه Rosario آرژانتین، میهمان ویژه سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف خواهند بود.

پروفسور اولیویری دارای صد ها مقاله و چندین کتاب در حوزه کمومتریکس می‌باشد که کتاب Practical Three-Way Calibration یکی از تالیفات شناخته شده ایشان میباشد.

توسعه و کاربرد روش‌های کالیبراسیون چند راهی (multi-way calibration methods) زمینه اصلی تحقیقات ایشان میباشد که مقالات ارزشمندی در این حوزه توسط ایشان منتشر شده است.

میزبانی از ایشان در سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس افتخار بزرگی برای دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.

صفحه شخصی و لینک گوگل اسکولار پروفسور آلخاندرو اولیویری:

https://www.iquir-conicet.gov.ar/eng/pers2.php?campo1=82&area=12

https://scholar.google.com/citations?user=lw0PhBgAAAAJ&hl=es

 

پروفسور سیریل روکبوشCyril Ruckebous) ) استاد تمام دانشگاه Lille Science et Technologies فرانسه، میهمان ویژه سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف خواهند بود.

پروفسور روکبوش دارای صد ها مقاله و چندین فصل کتاب در حوزه کمومتریکس می‌باشد

 توسعه روش های تفکیک منحنی چندمتغیره و محدودیت های مختلف جهت آنالیز داده های تصاویر ابرطیفی  ( Hyperspectral Imaging ) که یکی از به روز ترین زمینه ها در حیطه ی کمومتریکس میباشد, زمینه اصلی تحقیقات ایشان می‌باشد که در این زمینه مقالات متعدد و ارزشمندی توسط ایشان منتشر شده است.

میزبانی از ایشان در سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس افتخار بزرگی برای دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.

 لینک گوگل اسکولار پروفسور سیریل روکبوش :

https://scholar.google.fr/citations?user=QcDIP04AAAAJ&hl=en

 

پروفسور دیمیتری کرسانوف (Dmitry Kirsanov) استاد دانشگاه Saint Petersburg State روسیه مهمان ویژه ی اولین مدرسه ی زمستانی کمومتریکس بودند، امسال نیز میهمان ویژه سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف خواهند بود.

پروفسور کرسانوف دارای بیش از صد مقاله و چند فصل کتاب در حوزه کاربرد کمومتریکس در داده های سنسوری و اسپکتروسکوپی می‌باشد

توسعه روش های کمومتریکس به منظور آنالیز داده های شیمیایی و همچنین توسعه سنسورهای شیمیایی و سیستم های چند سنسوری زمینه اصلی تحقیقات ایشان می‌باشد که در این زمینه مقالات متعدد و ارزشمندی توسط ایشان منتشر شده است.

میزبانی از ایشان در سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس افتخار بزرگی برای دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.

 صفحه شخصی و لینک گوگل اسکولار پروفسور دیمیتری کرسانوف:

https://analyt.chem.spbu.ru/en/staff/kirsanov/

https://scholar.google.com/citations?user=GN4oa8sAAAAJ&hl=en

 

پروفسور پیتر هرینگتون (Peter Harrington) استاد دانشگاه Ohaio آمریکا، میهمان ویژه سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس در دانشگاه صنعتی شریف خواهند بود.

پروفسور هرینگتون دارای مقالات متعدد و چندین فصل کتاب در زمینه های مختلف کمومتریکس از جمله شیمی پزشکی قانونی( Chemometrics Forensic Chemistry)می‌باشد. توسعه روش های یادگیری ماشین در کمومتریکس و آنالیز داده های شیمیایی از جمله داده های طیف سنجی جرمی(Mass Spectrometry) زمینه اصلی تحقیقات ایشان می‌باشد و در این زمینه مقالات متعدد و ارزشمندی توسط ایشان منتشر شده است.

میزبانی از ایشان در سومین مدرسه زمستانی کمومتریکس افتخار بزرگی برای دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.

صفحه شخصی و لینک گوگل اسکولار پروفسور پیتر هرینگتون :

https://www.ohio.edu/cas/peter-harrington

https://scholar.google.com/citations?user=UcbM7roAAAAJ&hl=en