اعلام نتایج انتخابات شورای عالی انجمن شیمی ایران دوره (۱۴۰۱-۱۳۹۹)

اعضای محترم و فرهیخته ی انجمن شیمی ایران

با عرض سلام، ادب و احترام:

احتراما به استحضار می رساند، که با رای اعضای پیوسته ی انجمن در طی دو مرحله نیمی از اعضای شورای عالی انجمن به شرح جدول ذیل انتخاب شدند.

لازم به توضیح می باشد که بر مبنای اساسنامه ی انجمن شیمی ایران، اعضای منتخب شورای عالی انجمن تعداد ٣٠ (سی) نفر می باشند، که مدت عضویت پس از هر دوره انتخاب از طریق انتخابات و با رای اعضای پیوسته، چهار سال می باشد. جهت حفظ تجربه و سابقه ی تصمیمات اتخاذ شده در شورا، از طریق انتخابات هر دوسال یک بار،  نیمی از اعضای شورای عالی انتخاب می گردند. به عبارت دیگر هر بار انتخابات برای انتخاب نیمی از اعضای شورای عالی انجمن برگزار می گردد. در اولین جلسه شورای عالی تشکیل شده و از میان اعضای خویش و با رای گیری مخفی دو نفر را به ترتیب برای ریاست و دبیری شورای عالی انتخاب می نمایند و در ادامه ی جلسه هفت نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره ی جدید انتخاب می نماید، نفرات هشتم و نهم از نظر آرای کسب شده برای هیات مدیره، اعضای علی البدل می باشند، که در صورت انصراف و یا عدم امکان حضور فردی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله ایشان توسط یکی از اعضای علی البدل با رای بیشتر، جایگزین می گردد. سپس انتخابات جهت انتخاب دو نفر بازرس از میان اعضای شورای عالی انجمن نیز برگزار می گردد

نتایج انتخابات شورای عالی جدید انجمن در شهریور ماه ۱۳۹۹ استخراج گردید که به شرح ذیل می باشد:

نتایج انتخابات شورای عالی انجمن شیمی ایران در مناطق مختلف به ترتیب رای کسب کرده

 

منطقه شرق:

جناب آقای دکتر محمدعلی ناصری  دانشگاه بیرجند

 

منطقه تهران:

جناب آقای دکتر سعید بلالائی  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

جناب آقای دکتر عیسی یاوری   دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر مجتبی باقرزاده  دانشگاه صنعتی شریف

سرکار خانم دکتر ژیلا آزاد  دانشگاه الزهراء

 

منطقه مرکز:

جناب آقای دکتر مجید مقدم  دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر ایرج محمدپور   دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر بهرام یداللهی  دانشگاه اصفهان

 

منطقه جنوب شرق:

سرکار خانم دکتر نیلوفر اکبرزاده  دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر ملک طاهر مقصودلو   دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

منطقه جنوب غرب:

جناب آقای دکتر عباس ترسلی  دانشگاه شهید چمران اهواز

جناب آقای دکتر علیرضا کیاست   دانشگاه شهید چمران اهواز

 

منطقه شمال غرب:

جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل  دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر مجتبی شمسی پور   دانشگاه رازی کرمانشاه

جناب آقای دکتر مرتضی بهرام  دانشگاه ارومیه

 

انجمن شیمی ایران بر خود فرض می داند، که از تمامی اعضای فرهیخته ی انجمن شیمی ایران به خاطر حضور فعال خویش در انتخابات و داشتن حساسیت نسبت به سرنوشت آتی جامعه علمی و صنفی خویش تقدیر و تشکر شایسته را به عمل آورد. در ضمن برای همه ی عزیزان منتخب جامعه ی علمی شیمی، که ایثارگرانه و بدون هیچگونه منافع مادی مسئولیت پذیرفته و انجام وظیفه می نمایند، آرزوی توفیق، سلامتی، دلی شاد، لبی خندان، ذهنی پویا و تدبیراتی علمی، شایسته و زیبا داریم.