کسب جایزه "دکتر ابتکار" و "پژوهشگر جوان سال۹۸" توسط دکتر صادق رستم نیا

 

پانزدهمین دوره جایزه "ابتکار" در دوم مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد و دکتر صادق رستم نیا عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه به دلیل اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و انتشار مقالات داخلی و خارجی و اختراعات زیست محیطی موفق به "کسب جایزه دکتر تقی ابتکار و پژوهشگر جوان ۱۳۹۸" در این دوره برگزیده شد. لازم به ذکر است پانزدهمین جایزه ابتکار مربوط به سال ۹۸ بود که هر ساله اسفند ماه برگزار میشد و امسال به دلیل کرونا به تعویق افتاده بود.

از بین تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و فناوری بر اساس رای هیات داوران در فعالیت های ذیل جوایزی اعطا می‌کند.

- ابداعات، اختراعات و طرح‌هایی که در جهت جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست باشد.

- خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که با اجرای آن آلودگی و تخریب محیط زیست کاهش پیدا کند.

- ارایه طرح‌های علمی که موجب نجات گونه‌های کمیاب و در معرض خطر انقراض گیاهان و جانوران شود.

- فعالیت‌هایی که به سبب آن دانش محیطی جامعه ارتقاء یافته و فرهنگ زیست محیطی در سطحی فراگیر اشاعه یابد.