خبری خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد معرفی شده برای مصاحبه دکترای تخصصی

طی نامه‌ای از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به سازمان سنجش اعلام شد:

با عنایت به اضطرار پیش آمده ناشی از همه‌گیری بیماری کروید -۱۹، در جهت کمک به آن عده از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که در حال گذراندن پایان نامه خود و در آستانه دانش آموختگی بوده‌اند، و به ناگزیر زمان دانش آموختگی آنان با تأخیر مواجه شده است، موافقت می‌شود در صورت تأیید دانشگاه محل تحصیل، آن عده از دانشجویانی که در آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۳‌۹۹ پذیرفته می‌شوند، بتوانند «در صورت اتمام دوره کارشناسی ارشد» تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴‌۰۰‌-‌۱۳‌۹‌۹، تحصیل در دوره دکتری را از نیمسال دوم سال تحصیلی مذکور آغاز کنند.