چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۱-۳ مرداد ۱۳۹۸
دانشگاه ارومیه

 

بااستعانت ازدرگاه ایزدمنان

دانشگاه ارومیه درنظرداردباهمکاری انجمن شیمی ایران،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران رادرمردادماه سال۹۸ برگزارنماید. هدف ازبرگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن بستری برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی–پژوهشی درحوزه های مختلف شیمی کاربردی وهمچنین برقراری ارتباط بیشترعلمی بین پژوهشگران ومتخصصان دانشگاهی ومراکزصنعتی می‌باشد. لذا دانشگاه ارومیه مشتاقانه ازکلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکزپژوهشی وصنعتی جهت شرکت دراین کنفرانس دعوت به عمل می‌آورد.

دبیر علمی کنفرانس: دکتر سیدعلی حسینی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حبیب مهری زاده

 

وب سایت کنفرانس: http://www.4iacc.ir/fa

 

پژوهش های کاربردی در زمینه های:

 •     نفت، گاز و پتروشیمی
 •     تصفیه هوا، آب و پساب های صنعتی
 •     راکتورهای شیمیایی
 •     شیمی سبز و محیط زیست
 •     کاتالیزورها
 •     پلیمر
 •     نانو شیمی
 •     الکتروشیمی و خوردگی
 •     حسگرهای شیمیایی
 •     مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی
 •     انرژی های نو و پیل های سوختی
 •     رنگ، رزین و روکش
 •     مطالعات شیمیایی آب دریاچه ارومیه
 •     فرآیندهای جداسازی و خالص سازی
 •     شیمی ترکیبات طبیعی، دارویی و معطر
 •     شیمی و فناوری چرم
 •     شیمی صنایع معدنی
 •     شیمی صنایع غذایی

 

تماس با دبیرخانه:

آدرس دبیرخانه: آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر ۱۱ جاده سرو - پردیس نازلو دانشگاه ارومیه - دانشکده شیمی - گروه شیمی کاربردی - دبیرخانه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

تلفن: ۰۴۴۳۱۹۴۲۰۲۴   ۰۹۰۵۸۱۴۰۰۸۸

نمابر: ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۴

کدپستی: ۱۶۵-۵۷۱۵۳

ایمیل کنفرانس:  iacc4@urmia.ac.ir ، iacc4@yahoo.com