کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر

 Computer-Aided Drug Design

برای مدت چهار و نیم ساعت: سه جلسه یک و نیم ساعته

محل برگزاری: ترجیحا در سایت کامپیوتر و وجود ویدیوپروژکتور و تخته وایت برد

اگرچه ترکیبات شیمیایی خاستگاه همه داروها هستند، اما برای دارو شدن الزامات زیادی وجود دارد که لازم است تامین شوند. علاوه بر آن، خود دارو نیز ممکن است نیاز به حامل داشته باشد تا به هدفمند بودن انتقال آن کمک کند. اتصالات شیمیایی یا فیزیکی بین دارو و حامل ممکن است حتی بر خصوصیات عملکردی دارو تاثیرگذار باشند. لذا بررسی دقیق ابعاد دارویی برای اهداف درمانی بسیار حایز اهمیت هستند. در این میان توصیفگرهای ساختاری و نیز ویژگی های فعالیتی می توانند بر اثربخشی دارو موثر باشند. علاوه بر آن ممکن است اثرات جانبی نیز پس از مصرف دارو بروز پیدا کنند که لازم است از قبل دیدگاهی نسبت به آن وجود داشته باشد.

با پیشرفت کامپیوترها و نرم افزارهای تخصصی، امروزه شبیه سازی قبل از تجربه می تواند به دانستن معلومات بیشتر و یا حتی پیشگویی اثربخشی ها کمک شایانی کند. در رویکرد طراحی دارو به کمک کامپیوتر نیز این قابلیت مهیا است که با بررسی دقیق ساختارهای شیمیایی و تعیین اثربخشی آنها در هدفمند کردن مطالعات در جهت طراحی ساختار ویژه گام برداشت. از آنجایی که پروتئین (رسپتور ) عمدتا به عنوان عوامل بیماری زا شناخته می شوند، برهمکنش صحیح یک ترکیب شیمیایی (لیگاند) با آن رسپتور می تواند در اثربخشی دارو نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین شناسایی جایگاه فعال پروتئین ها و بررسی نحوه برهمکنش دارو با آن جایگاه بسیار مهم هستند. نکته حایز اهمیت دیگر میزان انرژی آزاد شده از این برهمکنش است که توانایی شکستن اتصال دارو-حامل را داشته باشد.

در کارگاه حاضر که برای سه جلسه یک و نیم ساعته و در مجموع چهار و نیم ساعت پیشنهاد می شود؛ مطالبی در خصوص اهمیت جایگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر، معرفی پایگاه های اطلاعات ساختاری و دارویی، مشخص کردن خصوصیات مهم یک ساختار شیمیایی برای دارو شدن، تاثیر حامل دارویی و آموزش نرم افزار اتوداک برای اجرای روند طراحی دارو لیگاند- رسپتور ارایه خواهند شد. شرکت کنندگان قادر خواهند بود پس از پایان کارگاه یک روند طراحی دارو را از ایده تا کاربرد در محیط کامپیوتر مورد بررسی قرار دهند.

 

نکات مهم :

  • سقف کارگاه محــدود می باشد (۵۰ نفر)
  • به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می شود.
  •  برای برنامه ریزی منظم جلسه ی کارگاه، در اسرع وقت ثبت نام خود را قطعی نمایید. بدین منظور لازم است پس از واریز وجه (به شماره حساب دانشگاه صنعتی قوچان 4001107203019538 ، فیش اسکن شده واریزی را به ایمیل کنفرانس  (inzc6@qiet.ac.ir ارسال نمایید.