سرفصل کارگاه طراحی و تهیه  نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)

 • نحوه انتخاب جاذب
 • پارامترهای موثر بر میزان کارایی جاذبها
 • مهندسی و طراحی نانوجاذبهای سنتزی
 • انواع روشهای سنتز جاذبها (سل-ژل، رسوبی، الکتروشیمیایی،پلیمریزاسیون رادیکالی و...)
 • انواع روشهای پوشش دهی جاذبها روی بسترهای مختلف
 • تهیه جاذبهای سبز
 • طراحی جاذب برای حذف آلاینده های زیست محیطی
 • راهنمایی در جهت تشکیل شرکتهای دانش بنیان و نیاز مبرم کشور به انواع جاذبهای مختلف در جهت حذف وکنترل انواع آلاینده ها

 

جهت مشاهده رزومه مدرس کارگاه طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی کلیک نمایید

 

نکات مهم :

 • سقف کارگاه محــدود می باشد )۴۵ نفر)
 • به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می شود.
 • برای برنامه ریزی منظم جلسه ی کارگاه، در اسرع وقت ثبت نام خود را قطعی نمایید. بدین منظور لازم است پس از واریز وجه (به شماره حساب دانشگاه صنعتی قوچان 4001107203019538) ، فیش اسکن شده واریزی را به ایمیل کنفرانس (inzc6@qiet.ac.ir) ارسال نمایید.