تاکنون همایشها و کنگره های مختلفی در زمینه علم شیمی، مهندسی شیمی و مواد برگزار گردیده که در شاخه های فرعی آن به موضوع زئولیت ها نیز پرداخته شده است. اما کنفرانس معتبری که به صورت پیوسته در سالهای اخیر در این باب برگزار شده است، همایش ملی زئولیت نام دارد که به همت انجمن شیمی ایران و مشارکت دانشگاههای معتبر داخلی برپا می گردد. در ششمین سال برگزاری این رویداد مهم، دانشگاه صنعتی قوچان مفتخر است تا در شهریور ماه ۹۸ در شهر قوچان میزبان پژوهشگران، محققین، دانشجویان، اساتید و صاحبان صنایع و دیگر علاقمندان به موضوع زئولیت باشد. امید که با مشارکت حداکثری صاحب نظران و اندیشمندان، شاهد برگزاری هر چه پر شور تر این همایش علمی باشیم.

 

دبیر علمی: دکتر علی آیتی

دبیر اجرایی: دکتر مهدی نیک نام شاهرک

وبسایت کنفرانس: http://inzc6.qiet.ac.ir/

 

تماس با دبیرخانه:

ایمیل: inzc6@qiet.ac.ir

شماره تماس: ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

فکس:   ۰۵۱۴۷۰۱۷۲۷۳