قابل توجه شرکت کنندگان محترم در پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران

با توجه به این که امکان داوری آنلاین مقالات در پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران فراهم شده است، لذا فرایند داوری بلافاصله پس از دریافت مقالات شروع شده و به محض دریافت نظر داوران محترم، نتیجه نهایی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید. بدیهی است مقالاتی که زودتر به دبیرخانه کنفرانس ارسال شوند، در فرایند داوری در اولویت قرار خواهند گرفت

شرکت کنندگان محترمی که نیاز به دریافت زود هنگام پذیرش مقالات خود دارند، می توانند نسبت به ارسال هر چه سریعتر مقالات خود اقدام کنند تا نتیجه داوری در اسرع وقت به اطلاع ایشان رسانده شود.