لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته تخصصی شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱

دکتر سیف اله جلیلی

ریاست کمیته

خواجه نصیرالدین طوسی

۲

دکتر غلامرضا اسلامپور

دبیر کمیته

خوارزمی

۳

دکتر عبدالخالق بردبار

عضو کمیته

اصفهان

۴

دکتر محمدرضا حسیندخت

عضو کمیته

فردوسی مشهد

۵

دکتر رحمت صادقی

عضو کمیته

کردستان

۶

دکتر سعید عزیزیان

عضو کمیته

بوعلی سینا-همدان

۷

دکتر سیدمرتضی موسوی خوشدل

عضو کمیته

علم و صنعت ایران

۸

دکتر عزیز حبیبی

عضو کمیته

محقق اردبیلی

۹ دکتر محمد حسن موسی زاده عضو کمیته صنعتی امیرکبیر
۱۰ دکتر راضیه رضوی عضو علی البدل جیرفت
۱۱ دکتر مریم دهستانی عضو علی البدل شهید باهنر کرمان