انتخاب ٣ نفر از اساتید شیمی فیزیک به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۴۰٣ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

انتخاب ٣ نفر از اساتید شیمی فیزیک به عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۴۰٣

انتخاب ٣ استاد شیمی فیزیک به عنوان استاد نمونه کشوری

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران برگزار گردید ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران برگزار گردید

۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸
دانشگاه زنجان

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ۲۸ تیر ۱۳۹۵

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 31 تیر ماه 1395 تمدید گردید

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران برگزار گردید ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

نوزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران برگزار گردید

۲۳ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
دانشگاه گیلان

هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران برگزار گردید ۱۵ دی ۱۳۹۴

هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران برگزار گردید

۱۸-۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۴
دانشگاه تهران-هتل ارم کیش