هیأت مدیره انجمن شیمی ایران در اقدامی نو ، کمیته تخصصی را با مشارکت دانشگاه‌های سراسر کشور در این انجمن فعال نمود. این موضوع از  آن­جا آغاز شد که دبیر انجمن طی نامه ­ای به دانشکده‌ها و گروه‌های شیمی دانشگاه‌های کشور از آنان درخواست نمود که به منظور جلب مشارکت عموم همکاران و استفاده از نظرات ایشان، از هر دانشگاهی یک نفر به عنوان نماینده آن دانشگاه در هر یک از کمیته‌های تخصصی معرفی شود. خوشبختانه این موضوع با استقبال خوب دانشگاه‌ها روبرو گردید.

در آذرماه سال ۸۷ به تدریج از نمایندگان معرفی شده دانشگاه­ها در جلسات جداگانه ­ای در دفتر انجمن دعوت به عمل آمده و ایشان از میان خویش اعضای این کمیته‌ها را برگزیدند. اعضای منتخب نیز بعضاً یک نفر را به عنوان رییس کمیته انتخاب نمودند. از طرف هیأت مدیره انجمن نیز یکی از اعضای شورای عالی انجمن به عنوان دبیر کمیته معرفی شد و این کمیته‌ها رسماً از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ فعال شدند. اعضای این کمیته‌ها به مدت دو سال در این کمیته‌ها عضویت داشته و در صورت انتخاب مجدد به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پس از پایان یافتن دوره عضویت دوساله اعضای کمیته‌های مختلف انجمن شیمی ایران، طی مکاتبه رسمی با بخش شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آن‌ها درخواست گردید که نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‌های تخصصی انجمن معرفی نمایند. پس از معرفی این افراد در اواخر سال ۱۳۸۹ انتخابات دوره دوم این کمیته‌ها برگزار گردید.

 

لیست اعضای منتخب دوره جدید (۱۳۹۷-۱۳۹۹) کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱ دکتر مجید مقدم ریاست کمیته اصفهان
۲ دکتر ولی اله میرخانی دبیر کمیته اصفهان
۳ دکتر عباس ترسلی عضو کمیته شهید چمران اهواز
۴ دکتر مجتبی باقر زاده عضو کمیته صنعتی شریف
۵ دکتر ناصر صفری عضو کمیته شهید بهشتی
۶ دکتر علیرضا سلیمی عضو کمیته فردوسی مشهد
۷ دکتر آزاده تجردی عضو کمیته علم و صنعت ایران
۸ دکتر حمید گلچوبیان عضو کمیته مازندران
۹ دکتر نیلوفر اکبرزاده عضو کمیته سیستان و بلوچستان
۱۰ دکتر ریحانه ملکوتی عضو علی البدل بیرجند
۱۱ دکتر بهزاد سلطانی عضو علی البدل شهید مدنی آذربایجان

 

لیست اعضای دوره های پیشین کمیته­ شیمی معدنی انجمن شیمی ایران:

 

دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر مجتبی باقر زاده
عضو کمیته
صنعتی شریف
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر شهرام تنگستانی نژاد
عضو کمیته
اصفهان
۶
دکتر ناصر صفری
عضو کمیته
شهید بهشتی
۷
دکتر حمید گلچوبیان
عضو کمیته
مازندران
۸
دکتر علی مرسلی
عضو کمیته
تربیت مدرس
 
 
 

دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۳:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۴
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۵
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۶
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۷
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
امام حسین(ع)
۸
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
اصفهان
 

دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۱:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۴
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۵
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۶
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۷
دکتر سعید قدیمی
عضو کمیته
امام حسین(ع)
۸
دکتر بهرام یداللهی
عضو کمیته
اصفهان

 

دوره ۱۳۸۷-۱۳۸۹:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

دانشگاه

عکس

۱
دکتر مهدی امیر نصر
ریاست کمیته
صنعتی  اصفهان
۲
دکتر ولی اله میرخانی
دبیر کمیته
اصفهان
۳
دکتر حسین آقا بزرگ
عضو کمیته
خوارزمی
۴
دکتر عباس ترسلی
عضو کمیته
شهید چمران اهواز
۵
دکتر آزاده تجردی
عضو کمیته
علم و صنعت
۶
دکتر محمد جوشقانی
عضو کمیته
رازی کرمانشاه
-----
۷
دکتر موید حسینی صدر
عضو کمیته
مجلس شورای اسلامی
۷
دکتر رضا طیبی
عضو کمیته
حکیم سبزواری
۹
دکتر حسن کی پور
عضو کمیته
بوعلی سینا-همدان
-----
۱۰
دکتر بدری زمان مومنی
عضو کمیته
خواجه نصیرالدین طوسی
 
 
همایش های برگزار شده در گرایش شیمی معدنی:

 

ردیف

عنوان سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه علوم و صنایع دفاعی و دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ دکتر مهدی امیرنصر
۲ دومین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه الزهراء ۲۳-۲۴ بهمن ۱۳۷۰ دکتر یحیی فرهنگی -----
۳ سومین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه تبریز ۱۱-۱۳ مرداد ۱۳۷۳ دکتر علی اکبر خاندار
۴ چهارمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۷-۱۸ مرداد ۱۳۷۴ دکتر سید جواد صابونچی
۵ پنجمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه اصفهان ۱۰-۱۱ شهریور ۱۳۷۸ دکتر محمدحسین حبیبی
۶ ششمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶-۱۷ آبان ۱۳۸۰ دکتر محمد علیزاده -----
۷ هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه زنجان ۷-۸ اسفند ۱۳۸۱ دکتر حسن حسینی منفرد
۸ هشتمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه تربیت معلم تبریز ۳-۵ شهریور ۱۳۸۳ دکتر مؤید حسینی صدر
۹ نهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه سمنان ۱۶-۱۷ اسفند ۱۳۸۵ دکتر علی عمو زاده
۱۰ دهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ دکتر مژگان خراسانی مطلق
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ دکتر مهدی امیرنصر
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه  گیلان ۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۸۹ دکتر خلیل طباطبائیان
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۰ خانم دکتر عزت رفیعی
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه صنعتی شریف ۷-۸ شهریور ۱۳۹۱ دکتر مجتبی باقرزاده
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه حکیم سبزواری ۱۲-۱۳ شهریور ۱۳۹۲ دکتر رضا طیبی
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان ۵-۷ شهریور ۱۳۹۳ دکتر صادق صالح زاده
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۲-۱۴ شهریور ۱۳۹۴ دکتر ذوالفقار رضوانی
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی معدنی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر حسین اشتیاق حسینی

دبیر اجرایی:

دکتر امیر شکوه سلجوقی

۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور  ۱۳۹۶

دبیر علمی:

دکتر میترا قاسم زاده

دبیر اجرایی:

دکتر علی اکبر طرلانی