وظایف و فعالیت ها:

 

شورایعالی یا مجمع عمومی انجمن شیمی:

اعضای شورای‌عالی از نامزدهای نمایندگی شعب مناطق برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخابات با رأی مخفی کتبی، بصورت الکترونیکی یا مکاتبه‌ای انجام می‌گیرد. مراتب با اطلاع مراجع ذیربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

وظائف این شورا که حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد عبارت است از:

 • استماع گزارش شش‌ماهه هیأت مدیره و اخذ تصمیم نسبت به آن
 • تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 • تعیین خط مشی کلی انجمن
 • تعیین نامزدهای نهایی ریاست انجمن
 • انتخاب هیأت مدیره و دو نفر بازرس از بین خود با رعایت مفاد ماده 15 اساسنامه انجمن
 • تأسیس شعب منطقه‌ای
 • تعیین تعداد اعضای شورای‌عالی باتوجه به تعداد اعضای پیوسته هر منطقه براساس تبصره ۲ ماده  ۱۱ اساسنامه انجمن
 • بررسی و تصویب کلیه آئین‌نامه‌های پیشنهادی هیأت مدیره و شورای‌عالی در چهارچوب اساسنامه
 • رسیدگی به پیشنهادهای اعضاء

 

رئیس شورایعالی انجمن شیمی:

رئیس شورایعالی موظف است مصوبه تشکیل مجمع عمومی انجمن را به رئیس انجمن اعلام نماید، سپس رئیس انجمن دعوت برای تشکیل مجمع عمومی را به صورت کتبی یا الکترونیکی و یا از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام دهد. دعوت برای تشکیل مجمع عمومی باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع انجام شود. در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد.

 

دبیر شورایعالی انجمن شیمی:

دبیر شورایعالی موظف است مکاتبات شورایعالی و امور و مسائل مربوط به شورایعالی را پیگیری نماید.

 

هیات مدیره انجمن شیمی:

هیأت مدیره انجمن مرکب از رئیس انجمن، رئیس شورای‌عالی، هفت نفر به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، دو نفر عضو علی‌البدل می باشند که توسط شورای عالی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

وظائف هیأت مدیره که حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، عبارتند از:

 • اجرای خط مشی انجمن که توسط شورایعالی تعیین شده است.
 • اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن
 • تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن
 • اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمک‌های مالی و بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی در چهارچوب اهداف انجمن
 • تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانس‌ها و سمینارها با رعایت آئین‌نامه‌های مربوط
 • پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده شورایعالی
 • تهیه گزارش سالانه و ترازنامه جهت ارائه به شورایعالی
 • اقامه دعوی از طرف انجمن، پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح
 • تهیه وتدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرائی جهت ارائه به شورایعالی
 • تعیین کمیته‌های مختلف علمی و اجرائی لازم و تعداد اعضاء هر یک و نظارت بر فعالیت آنها
 • انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی
 • تدوین آئین‌نامه نحوه عضویت و سایر آئین‌نامه‌های مورد نیاز و پیشنهاد آن به شورایعالی
 • ارائه راهکارها و پیشنهادها به شورایعالی

 

رئیس هیات مدیره انجمن شیمی:

رئیس هیات مدیره انجمن مجری تصمیمات هیأت مدیره است و مسئولیت کلیه امور جاری و امضای کلیه مکاتبات را بر عهده دارند و در غیاب وی وظائف مربوط به عهده  نایب رئیس او خواهد بود.

 

نائب رئیس و دبیر انجمن شیمی:

هیأت مدیره در اولین نشست یک نفر مسئول دبیرخانه (دبیر انجمن) انتخاب می‌کند.

وظائف دبیر انجمن به شرح زیر است:

 • اداره دبیرخانه انجمن
 • جمع‌آوری صورت‌جلسات و آرای هر یک از تشکیلات انجمن
 • عضو گیری برای انجمن باتوجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط
 • انجام امور مکاتبات
 • انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

 

خزانه دار انجمن شیمی:

خزانه‌دار انجمن عهده‌دار جمع‌آوری حق عضویت و سایر درآمدها و پرداخت هزینه‌ها براساس دستور رئیس انجمن و نگهداری اسناد هزینه و محاسبات انجمن در دبیرخانه است .

 

بازرس انجمن شیمی:

در تمام جلسات رسمی هیات مدیره و شورایعالی شرکت نموده و ضمن نظارت، گزارش های لازم را ارئه می نماید.

 

اعضای علی البدل انجمن شیمی:

زمانی که اعضای شورایعالی استعفا نموده یا به دلیل فرصتهای مطالعاتی و غیره امکان همکاری با انجمن را ندارند، اعضای علی البدل جایگزین می گردند.

 

دبیرخانه انجمن شیمی:

هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس انجمن تشکیلات دبیرخانه را متناسب با احتیاجات تکمیل می‌کند افرادی را برای اداره امور دبیرخانه استخدام می‌نماید .

 

نمایندگان انجمن شیمی:

از هر دانشگاه که دارای گروه شیمی یا دانشکده شیمی و یا رشته های مرتبط با شیمی است و نیز مؤسسات پژوهشی و صنایع شیمیایی یک نفر به عنوان نماینده ی رابط توسط مدیر یا رییس مربوط به طور کتبی به شورای منطقه معرفی می شود.

هر نماینده رابط عهده دار وظایف زیر می باشد:

 • برقرای ارتباط سازنده بین اعضای انجمن شیمی در محل کار و یا شورای منطقه
 • جذب اعضای جدید از بین همکاران و دانشجویان
 • اطلاع رسانی اخبار و مصوبات انجمن به اعضاء
 • ارائه پیشنهادات اعضای انجمن در سازمان محل کار به شورای منطقه
 • گزارش اخبار مرتبط با شیمی در محل کار رابط به مسئول نشریه خبری انجمن شیمی

 

کمیته های علمی انجمن شیمی:

انجمن دارای کمیته های علمی بشرح زیر می باشد:

کمیته شیمی آلی- کمیته شیمی تجزیه- کمیته شیمی معدنی- کمیته شیمی فیزیک- کمیته آموزش شیمی –کمیته کاتالیست-کمیته شیمی و محیط زیست-کمیته الکتروشیمی- کمیته شیمی کاربردی-کمیته زئولیت-کمیته کمومتریکس-کمیته شیمی صنعت-کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی-کمیته نفت و گاز و پتروشیمی-کمیته اخلاق علمی-کمیته شیمی دارویی-کمیته هسته ای

کمیته های علمی انجمن با توجه به ماهیت خود می توانند با اهداف زیر فعالیت داشته باشند . بدیهی است برنامه های کمیته ها پس از تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشد.

 • برگزاری سمینارهای تخصصی و کنگره های شیمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در تخصص موردنظر
 • ارائه کارگاههای آموزشی ( نظری، عملی، دستگاهی و غیره)
 • برگزاری گردهمائی های تخصصی دانشجوئی
 • برگزاری گردهمائی های تخصصی اعضاء هیات علمی
 • بازنگری و به روز کردن برنامه های آموزشی تخصصی در کلیه سطوح دانشگاهی و پیش دانشگاهی در چارچوب قوانین موجود و بر حسب نیاز
 • ایجاد پایگاههای علمی تخصصی جهت معرفی تخصصی های موجود انجمن به جامعه علمیشیمی و دیگر جوامع علاقمند
 • ایجاد ارتباط علمی با موسسات و انجمن های علمی داخل و خارج
 • ایجاد ارتباط جهت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و خدماتی به سازمانها ، موسسات و صنایع مرتبط در چارچوب اساسنامه
 • همکاری در انتشار خبرنامه و نشریات علمی در تخصص مربوط
 • همکاری در جهت انتخاب و تشویق شیمی دانان برجسته در هر تخصص و دانشجویان ممتاز و معرفی به هیات مدیره انجمن
 • برگزاری مسابقات علمی والمپیادی جهت تشویق دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
 • فعالیت در رابطه با معرفی گرایش مربوطه به جامعه با هدف تشویق دانش آموزان ممتاز به ادامه تحصیل در رشته شیمی
 • هدایت متخصصین ذیربط جهت تالیف، ترجمه کتب و تاسیس مجله ی تخصصی

 

وظایف کمیته های علمی انجمن شیمی به شرح زیر می باشد:

 • تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص کلیه اهداف کمیته تخصصی مربوط و ارائه پیشنهاد به هیات مدیره انجمن
 • ایجاد ارتباط با دیگر کمیته های تخصصی انجمن
 • بررسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و اجرای کلیه اموری که از طرف هیات مدیره انجمن شیمی ارجاع می شود.
 • ارائه گزارشات مکتوب علمی سالانه از فعالیت های آن کمیته به هیات مدیره انجمن
 • دعوت از متخصصین ذیربط جهت تالیف، ترجمه کتب و تاسیس مجله ی تخصصی و ارائه پیشنهاد به انجمن
 • تعیین داوران کمیته ی علمی و بررسی مقالات ارسال شده به همایش تخصصی ذیربط

 

کمیته نشریات انجمن شیمی:

به منظور هماهنگی و یکنواخت سازی نشریات حفظ یکپارچگی تصمیم گیری‌ها برای تداوم حرکت تکاملی و انتشار منظم نشریات انجمن، شورایی به نام " شورای نشریات انجمن" تشکیل می‌شود.

اعضای شورای نشریات عبارتند از:

 • رئیس انجمن شیمی ایران (رئیس شورا).
 • رئیس شورای عالی انجمن
 • دبیر انجمن
 • سردبیران تمامی نشریات علمی تخصصی انجمن.
 • و از هر گرایش (شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، و  شیمی معدنی) یک نفر از استادان با تجربه، فعال و محقق به انتخاب هیات مدیره انجمن برای مدت چهارسال
 • مدیر مسئول نشریه Jics

 

وظایف و اختیارات کمیته نشریات انجمن به شرح ذیل است:

 •  ارائه و تدوین راهبردهای اصلی نشریات علمی – تخصصی انجمن و حفظ وحدت روش نشریات در خصوص مسائل اجرایی و مالی.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه نحوه انتشار نشریات علمی – تخصصی انجمن
 • نظارت بر حسن عملکرد مسئولان نشریات و ارائه پیشنهادهای سازنده به هیات تحریریه.
 • بررسی و تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی نشریات علمی – تخصصی انجمن به شورا
 • کلیه اموری که در ماده‌های فعلی این آئین نامه به عهده شورا واگذار شده است.
 • راه اندازی نشریات جدید به پیشنهاد شورا و تصویب هیات مدیره می‌باشد.

 

مدیر مسئول نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات مدیر مسئول عبارت است از:

 • مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابل قانون.
 • تهیه آیین نامه‌های داخلی و اجرایی نشریه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به شورای نشریات انجمن، تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی، عزل و نصب کارکنان نشریه با مشورت سردبیر، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه های مربوط به امور نشریه، حفظ اموال و دارایی‌های نشریه، تشکیل جلسات هیئت تحریریه، برقراری ارتباط میان نشریه و دفتر نشر آثار علمی و ارسال مقالات برای چاپ با هماهنگی سردبیر، برنامه ریزی برای توزیع نشریات و سایر وظایفی که به ایشان محول می‌شود.

 

سردبیر نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات سردبیر عبارت است از:

 •  مسئولیت تمامی موارد علمی نشریه، بر عهــده سردبیر است و تمامی نامه‌های دریافت، ارسال به داوری،پذیرش و یا رد مقالات  به امضای او خواهد بود.
 • تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوری، آیین نامه‌های علمی، جمع‌بندی نظر داوران و آرای هیات تحریریه و نیز بررسی و طبقه‌بندی داوران  .
 • سردبیر، ریاست جلسه هیات تحریه را بر عهده دارد.
 • پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات تحریریه به شورای نشریات انجمن

 

هیات تحریریه نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات هیات تحریریه به شرح ذیل است:

 • تأیید علمی مقالات
 • ارائه راهکارهای اجرایی در ارتقای سطح نشریه

 

شعب منطقه ای انجمن شیمی:

تشکیلات شعبه منطقه ای عبارتند از :

 • مجمع عمومی اعضای هر منطقه
 • شورای منطقه
 • شورای نمایندگان متشکل از نمایندگان دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و صنایع شیمیایی موجود در آن منطقه و نمایندگان شورای هر منطقه در شورایعالی انجمن شیمی (نمایندگان انجمن)

 

وظایف مجمع عمومی اعضای هر منطقه:

مجمع عمومی هر منطقه از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن در آن منطقه تشکیل می شود. رسمیت جلسات مجمع عمومی منوط به حضور اکثریت اعضای پیوسته ( نصف به علاوه یک کل اعضاء) است و تصمیمات اتخاذ شده با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسات معتبر می باشد. دستور کار جلسات مجمع عمومی به قرار زیر می باشد:

 •  استماع گزارش شورای منطقه
 •  تعیین خط مشی کلی سالانه منطقه
 • بررسی پیشنهادات اعضاء

 

شورای منطقه عهده دار وظایف زیر می باشد:

 •  اجرای خط مشی انجمن توسط هیأت مدیره و شورایعالی
 • معرفی و شناساندن انجمن و فعالیت های آن به مجموعه های علمی و صنعتی منطقه
 •  ارتباط با نمایندگان مراکز آموزش عالی و صنعتی منطقه
 • جذب اعضاء جدید
 • پیگیری دریافت حق عضویت اعضای انجمن در منطقه به نحو شایسته
 • تعیین و تنظیم برنامه فعالیت های سالانه انجمن
 • پیگیری تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانس ها و سمینارها با رعایت آیین نامه های مربوط
 • دریافت هدایا و کمک های مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی

کلیه وجوه جمع آوری شده در هر منطقه اعم از هدایا و کمک های مالی به حساب انجمن واریز می شود.

بخشی از وجوه دریافتی هر منطقه متناسب با حجم برنامه ی سالانه ی پیشنهادی با تصویب هیأت مدیره انجمن جهت تأمین هزینه های منطقه ای در اختیار رییس منطقه قرار می گیرد.

 •  ارتباط با کمیته های مختلف انجمن شیمی
 • تهیه گزارش سالانه جهت ارائه در مجمع عمومی و ارسال نسخه ی از آن به هیأت مدیره انجمن 
 •  اجرای مواردی از اختیارات هیأت مدیره انجمن که به شورای منطقه تفویض می شود.