شیوه‌نامه ارتباط و تعامل انجمن شیمی ایران با انجمن‌های علمی دانشجویی شیمی دانشگاه‌های کشور

 

مقدمه: بزرگ‌ترین و گران‌سنگ ترین سرمایه هر جامعه و انجمنی، آرمان‌ها و چشم اندازهای آن می‌باشد، زیرا این آرمان هست، که تلاش در جهت دستیابی به آن، افراد هر انجمن را هماهنگ، همسو، همیار و همکار می‌نماید. از آنجاکه اقتصاد کشور ما در حال حاضر بیشتر بر پایه نفت، گاز، معادن مختلف، پتروشیمی، صنایع شیمیائی، داروئی و مواد پیشرفته استوار است، توجه ویژه به علم شیمی و تلاش در جهت ترویج، توسعه، کاربردی و بومی کردن آن خدمت بزرگی به کشور و ملت عزیز ایران محسوب می‌شود. بدیهی است که اثربخشی ملی و فراملی متخصصان این رشته با تشکیل شبکه‌ای منسجم از دانشجویان، دانش‌پژوهان، کارشناسان، دبیران، مدرسان، پژوهشگران و دانشمندان این رشته مقدور و میسور می‌گردد. در این راستا ارتباط نظام‌مند با بدنه‌ی دانشجوئی به‌ویژه در مقطع کارشناسی شیمی در دانشگاه‌های سراسر کشور به دلیل شور، شعور و شعفی که در این قشر موجود هست، انتقال تجربیات به نسل‌های آینده تسهیل شده و دوام و قوام انجمن شیمی ایران را تضمین می‌نماید. با توجه به مقدمه‌ی فوق، انجمن شیمی ایران شیوه‌نامه‌ی زیر را تصویب و اجرا می‌نماید.

ماده ۱:

 • انجمن: در این شیوه‌نامه منظور انجمن شیمی ایران می‌باشد.
 • انجمن دانشجوئی: منظور انجمن علمی دانشجوئی شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور می‌باشد.
 • تعامل: به ارتباط سیستماتیک بین انجمن شیمی ایران و انجمن‌های علمی دانشجوئی شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور گفته می‌شود.
 • عضو دانشجوئی: منظور عضو وابسته‌ی انجمن شیمی ایران می‌باشد.

ماده ۲:

 • کمک به توسعه و ترویج هدفمند دانش شیمی در کشور
 • تشکیل شبکه منسجم و هماهنگ منابع انسانی اعم از: دانشجوئی، متخصص و توسعه‌یافته‌ی رشته شیمی در کشور
 •  کادر سازی جهت مدیریت آینده‌ی انجمن شیمی ایران
 •  نیازسنجی و نیاز آفرینی برای بخش دانشجوئی کشور
 • تشکیل بانک منابع انسانی و مهندسی آمار در رشته‌ی شیمی
 • هدایت و همکاری در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی دانشجوئی شیمی با مدیریت اجرائی بخش دانشجوئی
 • کمک به برنامه‌ریزی و اجرای فوق برنامه‌های علمی انجمن‌های دانشجوئی
 • کمک به برگزاری جلسات سخنرانی علمی در دانشگاه مربوطه

 

ماده ۳:

پس از برگزاری انتخابات سالانه در انجمن علمی دانشجوئی هر دانشگاه و انتخاب هیات مدیره جدید انجمن دانشجوئی و انتخاب دبیر، مکاتبات لازم با گروه یا دانشکده‌ی شیمی دانشگاه‌های کشور صورت پذیرفته و دبیر منتخب به عنوان رابط انجمن با انجمن دانشجوئی مربوطه معرفی می‌شود.

ماده ۴:

سالانه هیات مدیره‌ی انجمن با دبیران انجمن‌های دانشجوئی جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی هرچه بیشتر جلسات مشترکی برگزار و گزارش جلسه مکتوب شده و توسط دبیران انجمن‌های شیمی ایران و دانشجوئی پیگیری و اقدام لازم انجام می‌شود. به میزان درآمد مالی ناشی از عضوگیری هر انجمن دانشجوئی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرائی شرکت در جلسه فوق توسط انجمن تأمین می‌گردد. در صورتی که انجمن دانشجوئی از طریق عضوگیری درآمدی کسب نکرده باشد، انجمن صرفاً هزینه‌ی پذیرائی در روز جلسه را متقبل می‌گردد.

ماده ۵:

پنجاه‌درصد از درآمدهای حاصل از فعالیت هر انجمن دانشجوئی شامل هزینه‌ی عضوگیری و تمدید عضویت در انجمن، حق ثبت‌نام در  همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی که با همکاری  انجمن برگزار می‌شود، صرفاً برای فعالیت‌های علمی همان انجمن دانشجوئی صرف و هزینه خواهد شد.

ماده ۶:

انجمن‌های علمی دانشجوئی با مدیریت، تشخیص و تأیید دبیر انجمن می‌توانند جهت خبررسانی و سایر موارد صرفاً علمی، از وبگاه انجمن استفاده کنند. در این راستا انجمن‌های دانشجوئی، اقدام به عضوگیری و تمدید عضویت انجمن از اقشار دانشجویی در مقاطع مختلف نموده و از این طریق نسبت به گسترش دایره اثربخشی انجمن کمک می‌کنند.

ماده ۷:

انجمن در راستای معرفی الگوهای عملی و موفق به نسل جوان، انجمن‌های دانشجوئی را در برقراری ارتباط با دانشمندان بزرگ شیمی در ابعاد ملی و فراملی و استفاده از پتانسیل آنها جهت ترویج علم شیمی هدایت و کمک خواهد نمود. انجمن با معرفی و دعوت از دانشمندان بزرگ جهت حضور در دانشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی، ارائه سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی و غیره، انجمن دانشجوئی را یاری خواهد کرد.

ماده ۸:

با تصویب هیات مدیره، انجمن مجاز به هدایت، نظارت، مشارکت و حمایت از انجمن‌های دانشجویی در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی دانشجوئی می‌باشد. بدیهی است که مدیریت بخش علمی صرفاً به عهده‌ی انجمن بوده و مدیریت اجرائی این‌گونه همایش‌ها با انجمن دانشجوئی و دانشگاه مربوطه می‌باشد.

ماده ۹:

هیات مدیره‌ی انجمن‌های دانشجوئی صرفاً از پرداخت حق  ثبت نام انجمن در سمینارهای ملی سالانه‌ی تحت نظارت و مدیریت انجمن معاف می‌باشند.

این شیوه نامه صرفاً در ۹ ماده و بدون هیچ تبصره‌ای در تاریخ ۹۴/۸/۶ به تصویب هیات مدیره‌ی انجمن شیمی ایران و در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸  به تصویب شورای عالی انجمن شیمی ایران رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.