دبیران سمینارهای شیمی آلی انجمن شیمی ایران

 

نام سمینار

محل برگزاری

تاریخ

دبیر سمینار

عکس

۱ اولین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه شهید بهشتی ۲۶-۲۸ دی ۱۳۶۹ دکتر جواد عزیزیان
۲ دومین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه مازندران ۲۶-۲۸ خرداد ۱۳۷۱ دکتر فرج اله مهنازاده -----
۳ سومین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه تربیت معلم اراک ۲۵-۲۷ خرداد ۱۳۷۳ دکتر ناصر فروغی فر
۴ چهارمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵-۲۷ مهر ۱۳۷۴ دکتر مجید هروی
۵ پنچمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۷-۲۹ مرداد ۱۳۷۵ دکتر شادپور ملک پور
۶ ششمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه تبریز ۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۷۶ دکتر سید ابوالقاسم فخری -----
۷ هفتمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه تهران ۲۱-۲۲ خرداد ۱۳۷۸ دکتر پرویز رشیدی رنجبر
۸ هشتمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه کاشان ۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ دکتر عبدالحمید بامنیری
۹ نهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه امام حسین(ع) ۲۴-۲۶ مهر ۱۳۸۰ دکتر عبداله جاویدان
۱۰ دهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه گیلان ۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱ دکتر منوچهر مامقانی
۱۱ یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳ دکتر عبدالرضا حاجی پور
۱۲ دوازدهمین سمینار شیمی آلی ایران و چهارمین گردهمائی اساتید شیمی آلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۶-۱۸ اسفند ۱۳۸۴ دکتر علمدار آشناگر
۱۳ سیزدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه بوعلی سینا- همدان ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۵ دکتر رامین قربانی واقعی
۱۴ چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه زابل ۱۴-۱۶ اسفند ۱۳۸۶ دکترحسین توکل
۱۵ پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه رازی کرمانشاه ۶-۸ شهریور ۱۳۸۷ دکتر عبدالحمید علیزاده
۱۶ شانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه زنجان ۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸ دکتر علی رمضانی
۱۷ هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه مازندران ۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹ دکتر حشمت اله علی نژاد
۱۸ هجدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰ دکتر نوراله حاضری
۱۹ نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱ دکتر علی دره کردی
۲۰ بیستمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه بوعلی سینا-همدان ۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲ دکتر رامین قربانی واقعی
۲۱ بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه ایلام ۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲ خانم دکتر مریم حجامی
۲۲ بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه تبریز ۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳ دکتر رضا نجار
۲۳ بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه کردستان ۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴ دکتر کمال امانی
۲۴ بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳-۵ شهریور ۱۳۹۵

دبیر علمی:

دکتر محمد قلعه اسدی

دبیر اجرایی:

دکتر عبدالرضا ابری

۲۵ بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۱۳  شهریور ۱۳۹۶

دبیر:

دکتر شهرزاد جوانشیر

دبیر علمی:

دکتر علی ملکی

دبیر اجرایی:

دکتر محمد قربان دکامین

۲۶ بیست و ششمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه زابل ۲۳-۲۱ اسفند ۹۷

دبیر علمی:

دکتر علیرضا اویسی

دبیر اجرایی:

دکتر حمید بیضایی

۲۷ بیست و هفتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه ارومیه ۳۰ مرداد الی یک شهریور ماه ۹۸

دبیر علمی:

دکتر نادر نوروزی پسیان

 

دبیر اجرایی:

دکتر قاسم مرندی

۲۸

بیست و هشتمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

(کرونا ویروس)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

دبیر علمی: دکتر نجم الدین عزیزی

 

 

دبیر اجرایی: دکتر سلمان طاهری

۲۹ دومین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کمیته شیمی آلی انجمن شیمی ایران ----
۳۰ بیست و نهمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران دانشگاه قم   ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲

دبیر علمی:  دکتر مصطفی کیامهر

 

دبیر اجرایی: دکتر محمود زارعی