کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی آلی، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش آلی

نام و نام خانوادگی

سمینار

زمان

دانشگاه

عنوان

عکس

دکتر سیدمحمد بلورچیان سومین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ۲۱-۲۴ شهریور ماه ۱۳۶۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان اولین شیمیدان برجسته
دکتر حبیب فیروزآبادی چهارمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۳-۱۶ شهریور ماه ۱۳۶۸ دانشگاه گیلان دومین شیمیدان برجسته
دکتر غلامحسین حکیم الهی پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ۵-۸ شهریور ماه ۱۳۶۹ دانشگاه علم و صنعت سومین شیمیدان برجسته
استاد قلمکار معظم اول دومین سمینار شیمی آلی ایران ۲۶-۲۸ خرداد ماه ۱۳۷۱ دانشگاه مازندران شیمیدان برجسته -----

دکتر عباس شفیعی

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۷۳

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شیمیدان برجسته

دکتر عباس شفیعی دهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴-۱۶ شهریور ماه ۱۳۷۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-کرج شیمیدان برجسته
دکتر ناصر ایرانپور هشتمین سمینار شیمی آلی ایران

۲۷-۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۹

دانشگاه کاشان شیمیدان برجسته

دکتر محمدرضا سعیدی

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دانشگاه گیلان

شیمیدان برجسته

دکتر علمدار آشناگر

سیزدهمین سمینار آلی ایران

۱۳۸۵

علوم پزشکی اهواز

شیمیدان برجسته

دکتر رشید بدری

شانزدهمین سمینار آلی ایران

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

زنجان

شیمیدان برجسته

دکتر عزیز شهریسا

شانزدهمین سمینار آلی ایران

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

زنجان

شیمیدان برجسته

دکتر احمد شعبانی

هفدهمین سمینار آلی ایران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

مازندران

شیمیدان برجسته

دکتر شادپورملک پور

هفدهمین سمینار آلی ایران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

مازندران

شیمیدان برجسته

دکتر هاشم شرقی

پانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر ایرج محمد پور

پانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر عبدالرضا حاجی پور

هجدهمین سمینار آلی ایران

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر بابک کریمی

هجدهمین سمینار آلی ایران

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر کاظم سعیدی

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر پیمان صالحی

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر علی خلفی نژاد

بیستمین سمینار آلی ایران

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر سعید بلالائی

بیستمین سمینار آلی ایران

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر فیروز مطلوبی مقدم

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر محمد علی زلفی گل

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد رحیمی زاده

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ایلام

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر علی رمضانی

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ایلام

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمود تاج بخش

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تبریز

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر مهدی ادیب

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تبریز

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد مهدی خدائی

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر فرهاد شیرینی

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان
دکتر علی پورجوادی هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴ سمنان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر بابک کبودین هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴  سمنان شیمیدان برجسته جوان
دکتر اردشیر خزایی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران ۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴ کردستان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر ملک طاهر مقصودلو بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران ۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴ کردستان شیمیدان برجسته جوان
دکتر سید مهدی بکاولی بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۳-۵ شهریور ۱۳۹۵ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر خدابخش نیکنام بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۳-۵ شهریور ۱۳۹۵ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته جوان
دکتر مهران غیاثی نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر عبدالعلی علیزاده نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته جوان
دکتر حسین نعیمی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ۱۱۳ شهریور ۱۳۹۶ علم و صنعت ایران شیمیدان برجسته کشور
دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ۱۱۳ شهریور ۱۳۹۶ علم و صنعت ایران شیمیدان برجسته کشور

دکتر مینو دبیری بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۸-۲۶ تیر ۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد شیمیدان برجسته کشور
دکتر ایوب بازگیر بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران ۲۳-۲۱ اسفند ماه  ۱۳۹۷ دانشگاه زابل شیمیدان برجسته کشور
دکتر حسین عشقی بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی  ایران  ۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانشگاه ارومیه شیمیدان برجسته کشور
دکتر عیسی یاوری بیست و یکمین سمینار کنگره بین المللی انجمن شیمی ایران ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته کشور
دکتر علی ملکی بیست و یکمین سمینار کنگره بین المللی انجمن شیمی ایران ۴ - ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته کشور
دکتر آرش قربانی چقامارانی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی  انجمن شیمی ایران   ۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ دانشگاه قم شیمیدان برجسته کشور
دکتر صادق رستم نیا بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شیمیدان برجسته کشور