کاربران و اعضای محترم انجمن شیمی ایران

با سلام و دعای خیر: لیست شیمیدانهای برجسته و تجلیل شده توسط انجمن شیمی ایران در گرایش شیمی آلی، در فایل پیوست موجود می باشد. ضمن عرض پوزش از اساتید فرهیخته ای که نام مبارک ایشان از قلم افتاده یا فاقد عکس می باشد، تقاضا دارد، با ارسال مستندات لازم، انجمن را در تکمیل لیست برگزیدگان یاری فرمایند. قبلا از همفکری، همیاری و همکاری شما  عزیزان کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

با تشکر

دبیرخانه انجمن شیمی ایران

 

اساتید تجلیل شده در گرایش آلی

 

نام و نام خانوادگی

سمینار

زمان

دانشگاه

عنوان

عکس

دکتر عباس شفیعی

نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۷۳

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

شیمیدان برجسته

دکتر محمدرضا سعیدی

دهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۹-۲۱ شهریور ۱۳۸۱

دانشگاه گیلان

شیمیدان برجسته

دکتر علمدار آشناگر

سیزدهمین سمینار آلی ایران

۱۳۸۵

علوم پزشکی اهواز

شیمیدان برجسته

دکتر رشید بدری

شانزدهمین سمینار آلی ایران

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

زنجان

شیمیدان برجسته

-----

دکتر عزیز شهریسا

شانزدهمین سمینار آلی

۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۸۸

زنجان

شیمیدان برجسته

دکتر احمد شعبانی

هفدهمین سمینار آلی ایران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

مازندران

شیمیدان برجسته

دکتر شادپورملک پور

هفدهمین سمینار آلی ایران

۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۹

مازندران

شیمیدان برجسته

دکتر هاشم شرقی

پانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر ایرج محمد پور

پانزدهمین کنگره ملی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۰

بوعلی سینا - همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر عبدالرضا حاجی پور

هجدهمین سمینار آلی ایران

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر بابک کریمی

هجدهمین سمینار آلی ایران

۱۷-۱۹ اسفند ۱۳۹۰

سیستان و بلوچستان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر کاظم سعیدی

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر پیمان صالحی

نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران

۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر علی خلفی نژاد

بیستمین سمینار آلی ایران

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر سعید بلالائی

بیستمین سمینار آلی ایران

۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۲

بوعلی سینا- همدان

شیمیدان برجسته جوان

دکتر فیروز مطلوبی مقدم

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر محمد علی زلفی گل

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۲

یزد

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد رحیمی زاده

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ایلام

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر علی رمضانی

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

۲۲-۲۴ اسفند ۱۳۹۲

ایلام

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمود تاج بخش

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تبریز

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر مهدی ادیب

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران

۲۸-۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تبریز

شیمیدان برجسته جوان

دکتر محمد مهدی خدائی

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته پیشکسوت

دکتر فرهاد شیرینی

هفدهمین کنگره شیمی ایران

۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ولی عصر (عج) رفسنجان

شیمیدان برجسته جوان
دکتر علی پورجوادی هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴ سمنان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر بابک کبودین هجدهمین کنگره شیمی ایران ۸-۱۰ شهریور ۱۳۹۴  سمنان شیمیدان برجسته جوان
دکتر اردشیر خزایی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران ۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴ کردستان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر ملک طاهر مقصودلو بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران ۱۷-۱۹ شهریور ۱۳۹۴ کردستان شیمیدان برجسته جوان
دکتر سید مهدی بکاولی بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۳-۵ شهریور ۱۳۹۵ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر خدابخش نیکنام بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران ۳-۵ شهریور ۱۳۹۵ شهید مدنی آذربایجان شیمیدان برجسته جوان
دکتر مهران غیاثی نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته پیشکسوت
دکتر عبدالعلی علیزاده نوزدهمین کنگره شیمی ایران ۳-۵ اسفند ۱۳۹۵ شیراز شیمیدان برجسته جوان
دکتر حسین نعیمی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ۱۱۳ شهریور ۱۳۹۶ علم و صنعت ایران شیمیدان برجسته کشور
دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ۱۱۳ شهریور ۱۳۹۶ علم و صنعت ایران شیمیدان برجسته کشور