برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

فراخوان پژوهش های کاربردی علوم پایه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

فراخوان پژوهش های کاربردی علوم پایه

۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)

قابل توجه صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان، فناوران و سرمایه گذاران محترم ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

قابل توجه صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان، فناوران و سرمایه گذاران محترم

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فراخوان نمایشگاه کتاب دربیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فراخوان نمایشگاه کتاب دربیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه زمانبندی بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۹ اسفند ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سخنرانان مدعو و کلیدی بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۴ اسفند ۱۴۰۰

سخنرانان مدعو و کلیدی بیست و هشتمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ - ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی ۳ اسفند ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی دومین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰
به صورت مجازی-دانشگاه صنعتی شریف

برنامه ی چهارمین مدرسه ی زمستانی کمومتریکس ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برنامه ی چهارمین مدرسه ی زمستانی کمومتریکس

۱۷ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کمیته کمومتریکس انجمن شیمی ایران

برنامه زمانبندی بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۲۱ دی ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان

سخنرانان مدعو و کلیدی بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ۲۱ دی ۱۴۰۰

سخنرانان مدعو و کلیدی بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان