تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

A Short Story From Natural Zeolite ۹ آذر ۱۴۰۲

A Short Story From Natural Zeolite

دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰
با حضور : سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران

برنامه زمانبندی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۹ آبان ۱۴۰۲

برنامه زمانبندی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲
دانشگاه قم

برنامه زمانبندی هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

برنامه زمانبندی هشتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۲۸ و ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲
دانشگاه سمنان

تمدید و آخرین مهلت ارسال مقالات بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

تمدید و آخرین مهلت ارسال مقالات بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲
دانشگاه قم
تمدید تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲