سومین دوره رقابت علمی کنز ۵ آذر ۱۴۰۱

سومین دوره رقابت علمی کنز

از ۱۵ مهر ماه الی ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۷ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۵ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
دانشگاه ملایر

تمدید مهلت ارسال مقالات به هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات به هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۲ تیر ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

فراخوان پژوهش های کاربردی علوم پایه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

فراخوان پژوهش های کاربردی علوم پایه

۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)

قابل توجه صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان، فناوران و سرمایه گذاران محترم ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

قابل توجه صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان، فناوران و سرمایه گذاران محترم

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فراخوان نمایشگاه کتاب دربیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

فراخوان نمایشگاه کتاب دربیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان