برنامه زمانبندی چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۷ اسفند ۱۴۰۲

برنامه زمانبندی چهارمین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
دانشگاه علم و صنعت ایران

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

A Short Story From Natural Zeolite ۹ آذر ۱۴۰۲

A Short Story From Natural Zeolite

دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰
با حضور : سرکار خانم دکتر مژگان زنده دل
دبیر کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران

برنامه زمانبندی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران ۹ آبان ۱۴۰۲

برنامه زمانبندی بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران

۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲
دانشگاه قم