اولین فراخوان چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

اولین فراخوان چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

۷ و ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰
دانشگاه خوارزمی

اولین فراخوان دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اولین فراخوان دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی قوچان

برنامه اجرایی و لینک ورود به یازدهمین کنفرانس آموزش انجمن شیمی ایران ۹ آذر ۱۳۹۹

برنامه اجرایی و لینک ورود به یازدهمین کنفرانس آموزش انجمن شیمی ایران

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ -ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دانشگاه فرهنگیان اصفهان -به صورت مجازی