مجله نامه علوم پایه ۳ خرداد ۱۴۰۲

مجله نامه علوم پایه

نشریه تخصصی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران ۱ خرداد ۱۴۰۲

تمدید مهلت ارسال مقالات به بیست و دومین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

یک الی ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲
دانشگاه کردستان

همایش بزرگداشت مقام علمی پروفسور مجتبی شمسی‌پور ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

همایش بزرگداشت مقام علمی پروفسور مجتبی شمسی‌پور

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰
دانشگاه رازی کرمانشاه

وبینار کاربرد زیست حسگری نانو لوله های کربنی تک جداره: فتولومینسانس در ناحیه مادون قرمز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

وبینار کاربرد زیست حسگری نانو لوله های کربنی تک جداره: فتولومینسانس در ناحیه مادون قرمز

زمان برگزاری: ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۳
سخنران: جناب آقای دکتر سید هاشم سجادی از دانشگاه سوئیس

سومین دوره رقابت علمی کنز ۵ آذر ۱۴۰۱

سومین دوره رقابت علمی کنز

از ۱۵ مهر ماه الی ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۷ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۵ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
دانشگاه ملایر

تمدید مهلت ارسال مقالات به هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۲۲ تیر ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات به هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۲ تیر ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

تمدید مهلت ارسال مقالات بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان