وبینار چارچوب های فلز-آلی عامل دار شده ۱ مرداد ۱۴۰۰

وبینار چارچوب های فلز-آلی عامل دار شده

چهارشنبه ۶ مرداد ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶
با حضور: پروفسور علی مرسلی

اثرات فضا الکترونی: نگرشی نوین بر شیمی آلی ۲۶ تیر ۱۴۰۰

اثرات فضا الکترونی: نگرشی نوین بر شیمی آلی

سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸
با حضور: پروفسور محمدعلی زلفی گل

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران ۲۰ تیر ۱۴۰۰

با صنعتگران و فناوران حوزه سنجش گاز در ایران

چهارشنبه ۲۶ تیر ماه و شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸
با حضور:دکتر محمدصادق توللی

وبینار سیستم های مینیاتوری تجزیه ای ۲۰ تیر ۱۴۰۰

وبینار سیستم های مینیاتوری تجزیه ای

چهارشنبه ۲۳ تیر ماه۱۴۰۰، ساعت ۱۶
با حضور: پروفسور مسعود کیخوایی

سومین همایش ملی آموزش شیمی ۱۹ تیر ۱۴۰۰

سومین همایش ملی آموزش شیمی

چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه۱۴۰۰
دانشگاه فرهنگیان

همایش بزرگ روز شیمی ۱۹ تیر ۱۴۰۰

همایش بزرگ روز شیمی

چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ الی ۱۲
با حضور: پروفسور علی اصغر انصافی، پروفسور مهران غیاثی، مهندس علی هادی
ویژه دانش آموزان، دانشجویان رشته شیمی وعلاقه مندان به علم شیمی

وبینار نگاهی بر مشکلات اشتغال اقماری ۱۰ تیر ۱۴۰۰

وبینار نگاهی بر مشکلات اشتغال اقماری

یکشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
یکشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

Advances in Organic Synthesis Webinar ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

Advances in Organic Synthesis Webinar

June 23 . 2021
چهارشنبه ۲ تیر ماه۱۴۰۰

فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانو بایو فناوری ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان پذیرش ایده و استارت آپ نانو بایو فناوری

مهلت ارسال ایده: پایان اردیبهشت ماه

سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکتریمینی ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکتریمینی

چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکتریداله یمینی

سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکترعبداله سلیمی ۹ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای دانشگاه شیرازبا سخنرانی جناب آقای دکترعبداله سلیمی

چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکترعبداله سلیمی

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر شانت باغرام ۹ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر شانت باغرام

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر شانت باغرام

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمصطفی محمدپورامینی به میزبانی دانشگاه خوارزمی ۵ اسفند ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی جناب آقای دکترمصطفی محمدپورامینی به میزبانی دانشگاه خوارزمی

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۳۰
سخنران مهمان: دکترمصطفی محمدپورامینی

وبینار شیمی دارویی با سخنرانی جناب آقای دکترسعید بلالایی ۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار شیمی دارویی با سخنرانی جناب آقای دکترسعید بلالایی

چهار شنبه ۶ اسفند ماه، ساعت ۱۷
میزبان: دانشگاه شهید بهشتی

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار ۳ اسفند ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای عصرانه شیمی با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
سخنران مهمان: دکتر هادی پرستار

وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز ۳ اسفند ۱۳۹۹

وبینار با سخنرانی سرکار خانم دکترالهه گوهرشادی به میزبانی دانشگاه شیراز

چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶
سخنران مهمان: دکتر الهه گوهر شادی