بررسی مواد میکروپروس و مزوپروس (MOFs, COFs, SBA-15 ...) به عنوان نانوراکتورها و کاتالیستهای  هیبریدی... ۲۸ آذر ۱۴۰۱

بررسی مواد میکروپروس و مزوپروس (MOFs, COFs, SBA-15 ...) به عنوان نانوراکتورها و کاتالیستهای هیبریدی...

چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶
با حضور : جناب آقای دکتر صادق رستم نیا

علوم شیمی و نقش آن در توسعه پایدار: نقشه راهی برای آینده ۱۴ آبان ۱۴۰۱

علوم شیمی و نقش آن در توسعه پایدار: نقشه راهی برای آینده

چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۰
با حضور : جناب آقای دکتر احمد شعبانی

کاربرد و جایگاه نانو فناوری از تشخیص تا درمان نوین سرطان ۸ آبان ۱۴۰۱

کاربرد و جایگاه نانو فناوری از تشخیص تا درمان نوین سرطان

چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : سرکار خانم دکتر مهتاب بهمنی

الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین و کاربرد آن در شیمی ۲۴ مهر ۱۴۰۱

الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین و کاربرد آن در شیمی

چهارشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : سرکار خانم دکتر بیتا یاراحمدی

وبینار فوتوالکتروشیمی نانو مواد نیمه هادی ۱۶ مهر ۱۴۰۱

وبینار فوتوالکتروشیمی نانو مواد نیمه هادی

چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : جناب آقای دکتر خیبر دشتیان

بایستگی های پژوهش پایدار در شیمی(بخش اول: چارچوب ها) ۹ شهریور ۱۴۰۱

بایستگی های پژوهش پایدار در شیمی(بخش اول: چارچوب ها)

چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : جناب آقای دکتر علی ملکی

Microextraction Techniques in Sample Preparation: From ۱۸ تیر ۱۴۰۱

Microextraction Techniques in Sample Preparation: From"Fundamentals" to Real-Word

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۰ صبح
با حضور : Prof. Ellia Psillakis

وبینار فرصت ها و چالش ها درصنایع رنگ و رزین ۱۴ تیر ۱۴۰۱

وبینار فرصت ها و چالش ها درصنایع رنگ و رزین

چهار شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
با حضور : جناب آقای دکتر علی قریه

Improving Surfactant Mediated Liquid-Phase Exfoliation of Graphene ۱۲ تیر ۱۴۰۱

Improving Surfactant Mediated Liquid-Phase Exfoliation of Graphene

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح
با حضور : سرکار خانم دکتر بهشته سهرابی

وبینار تولید مواد دندانی: از آزمایشگاه تا صنعت ۶ تیر ۱۴۰۱

وبینار تولید مواد دندانی: از آزمایشگاه تا صنعت

چهار شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۰: ۱۷
با حضور : جناب آقای پروفسور محمد عطایی

وبینار صنایع شیمیایی بستر اصلی توسعه صنعتی ایران ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

وبینار صنایع شیمیایی بستر اصلی توسعه صنعتی ایران

چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
با حضور : جناب آقای پروفسور نقی سعادتجو

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در شیمی ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در شیمی

چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶
با حضور : جناب آقای دکتر سید مجید هاشمیان زاده

An Overview of Electroanalytical Based Nanosensors & Their Applications: The Curent & Future Prospect ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

An Overview of Electroanalytical Based Nanosensors & Their Applications: The Curent & Future Prospect

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : Prof. Sibel A.OZKAN

وبینار تصفیه آب با رویکرد معرفی تکنیک ها و دستگاه های پیشرفته ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

وبینار تصفیه آب با رویکرد معرفی تکنیک ها و دستگاه های پیشرفته

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰
با حضور :سرکار خانم دکتر گیتی طالبی

سمپوزیوم ملی شیمی سبز ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

سمپوزیوم ملی شیمی سبز

۲۰ الی ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

Shaped Photoswitches Designed by Employing the Troger's Base Scaffold ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

Shaped Photoswitches Designed by Employing the Troger's Base Scaffold

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور :جناب آقای دکتر مسعود کاظم رستمی عضو گروه تحقیقاتی سرفرازر استودارت