وبینار سنتز بایوچارهای تغییر یافته و کاربرد آنها ۶ خرداد ۱۴۰۱

وبینار سنتز بایوچارهای تغییر یافته و کاربرد آنها

شنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
باحضور: دکتر مریم حجامی
دانشگاه بوعلی سینا، آمفی تئاتر دکتر خزائی

سخنرانان میهمان بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانان میهمان بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار EndNote مدیریت کتابخانه و ارجاع دهی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار EndNote مدیریت کتابخانه و ارجاع دهی

شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸
مدرس: جناب آقای دکتر بابک نعمتی

The electrolytic Zn–MnO2 battery and strategies for improving its electrochemical performance ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

The electrolytic Zn–MnO2 battery and strategies for improving its electrochemical performance

دو شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷
با حضور: Dr. Fangxi Xie

وبینار مهارتهای شغلی مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی و لزوم بازنگری در رشته شیمی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار مهارتهای شغلی مورد نیاز در صنایع دارویی و غذایی و لزوم بازنگری در رشته شیمی

یکشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
با حضور: جناب آقای دکترسعید نوجوان

Adsorption Kinetics:New Approaches Webinar ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

Adsorption Kinetics:New Approaches Webinar

سه شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۵
با حضور: جناب آقای پروفسور سعید عزیزیان

وبینارعلوم و فناوریهای غشایی درکشور با تمرکز بر فرایندهای تصفیه آب:نیازها، توانمندیها وافق آینده ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینارعلوم و فناوریهای غشایی درکشور با تمرکز بر فرایندهای تصفیه آب:نیازها، توانمندیها وافق آینده

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
با حضور: دکتر حسین مهدوی

Nano-sponge and Nano-reactor for Catalysis Aiming Webinar ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

Nano-sponge and Nano-reactor for Catalysis Aiming Webinar

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : جناب آقای دکتر صادق رستم نیا

Method Validation and Verification in Analytical Chemistry Webinar ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

Method Validation and Verification in Analytical Chemistry Webinar

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
با حضور : جناب آقای دکتر مصطفی دستمردی

وبینار تحلیل تغییر شکل چگالی بار در شیمی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار تحلیل تغییر شکل چگالی بار در شیمی

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور: دکتر محمد اعظمی

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

وبینار جایگاه و اهمیت علم شیمی در آینده جهان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار جایگاه و اهمیت علم شیمی در آینده جهان

یکشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
با حضور: جناب آقای پروفسور سعید بلالایی

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانان سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

وبینار نحوه آنالیز کمی و کیفی روغن زیتون در مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

وبینار نحوه آنالیز کمی و کیفی روغن زیتون در مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی

چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۱:۱۵
با حضور: جناب آقای دکترحمید رشیدی نوده

سلسله نشست های شیمی: کاربرد شیمی در هوافضا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سلسله نشست های شیمی: کاربرد شیمی در هوافضا

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸
با حضور: جناب آقای هادی رضایی وحیدیان

دومین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دومین گردهمایی تخصصی شیمی آلی فلزی

۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان