برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۷ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی هفتمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۸ و ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۵ شهریور ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
دانشگاه ملایر

برنامه زمانبندی بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

۳-۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
دانشگاه زنجان

ولتامتری چرخه ای، توضیح مکانیسم و شبیه سازی دیجیتال ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

ولتامتری چرخه ای، توضیح مکانیسم و شبیه سازی دیجیتال

۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت یک هفته ساعت ۱۱
با حضور جناب آقای دکتر داود نعمت الهی

همایش بزرگ روز شیمی ۹ مرداد ۱۴۰۱

همایش بزرگ روز شیمی

۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۰
با حضور : جناب آقای پروفسور علی اصغر انصافی، جناب آقای پروفسورحسن حدادزاده،جناب آقای مهندس هادی، جناب آقای دکتر فهیمی

کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ۲۲ تیر ۱۴۰۱

کارگاه عملی وتئوری کروماتوگرافی گازی (GC) وکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

۴ و ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
محل برگزاری: موسسه تحقیقات پزشکی کشور

Microextraction Techniques in Sample Preparation: From ۱۸ تیر ۱۴۰۱

Microextraction Techniques in Sample Preparation: From "Fundamentals" to Real-Word Applications

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۰ صبح
با حضور : Prof. Ellia Psillakis

وبینار فرصت ها و چالش ها درصنایع رنگ و رزین ۱۴ تیر ۱۴۰۱

وبینار فرصت ها و چالش ها درصنایع رنگ و رزین

چهار شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۵
با حضور : جناب آقای دکتر علی قریه