وبینار آنالیزهای تخلخل سنجی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

وبینار آنالیزهای تخلخل سنجی

یک خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۳
دانشگاه سمنان
با حضور: دکتر مصطفی مهین روستا

رویداد تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه صنایع شیمیایی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رویداد تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه صنایع شیمیایی

۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

Nanoflowers and their recent applications in separation science ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

Nanoflowers and their recent applications in separation science

در روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۸:۳۰ شب به وقت ایران
دانشگاه کایسری ترکیه

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

هفتمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
دانشگاه سمنان

برنامه زمانبندی بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

برنامه زمانبندی بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

گرنت تجاری سازی خاتم دربرگزاری بیست ودومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

گرنت تجاری سازی خاتم دربرگزاری بیست ودومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کارگاه آموزشی مجازی میکروسکوپ های الکترونی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگاه آموزشی مجازی میکروسکوپ های الکترونی

۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۱۵
دانشگاه سمنان
با حضور: دکتر سجاد کشی پور

کارگاه های آموزشی بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگاه های آموزشی بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

سخنرانان بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

سخنرانان بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

کارگاه مجازی تخصصی طراحی آزمایش  (DOE) ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگاه مجازی تخصصی طراحی آزمایش (DOE)

۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
دانشگاه صنعتی شریف

نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

۱۷ و ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
دانشگاه مراغه